Proběhl seminář v rámci Strategie AV21 jehož cílem bylo představení výsledků průmyslově orientovaného výzkumu ÚFE.

Dne 4.12. 2017 se konal v Ústavu fotoniky a elektroniky seminář v rámci Strategie AV21 – Světlo ve službách společnosti. Jeho cílem bylo představení výsledků průmyslově orientovaného výzkumu Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR v. v. i.

V rámci tématu Bezpečnost obyvatelstva a kritických infrastruktur, ochrana zdraví a života byly průmyslové veřejnosti představeny aktuálně vyvinuté přístroje jako např. vláknově-optický pH-metr, optické biosenzory, vláknový šumový zdroj pro pásmo 2000 nm, výkonový thuliový vláknový laser nebo laserový absorpční spektrometr.

Průmyslovou veřejnost na setkání zastupovali vedoucí středních a menších firem tuzemského fotonického průmyslu, které jsou tradičními partnery aplikovaného výzkumu Ústavu fotoniky a elektroniky (SQS vláknová optika, Optokon, Safibra) a také noví potenciální partneři z oblasti průmyslu a obchodu. Podněty, které vyplynuly ze společného setkání, poslouží oboustranně pro další rozvoj aplikovaného a smluvního výzkumu.

 

 

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882