Den TA ČR 2020
Projekt Thuliové vláknové lasery pro průmyslové a medicínské aplikace, na kterém se podíleli vědci z našeho ústavu, získal cenu TA ČR 2020.

Unikátní projekt, v němž spojili síly vědci z Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR s kolegy z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a inženýry ze společností SQS Vláknová optika a MATEX PM získal Cenu Technologické agentury ČR v kategorii Business.

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR v rámci projektu Thuliové vláknové lasery pro průmyslové a medicínské aplikace vyvíjel thuliová optická vlákna, vláknové součástky, měřicí přístroje pro jejich výrobu a thuliové lasery pro průmyslové a lékařské aplikace.

Thuliové lasery pracují oproti běžným laserům na dvojnásobné vlnové délce a jsou tak vhodné pro opracování materiálů jako jsou plasty nebo kůže. Vláknové lasery mají vyšší účinnost, spolehlivost a nižší provozní náklady, než jiné typy laserů. Se světlem vedeným optickým vláknem se také lépe pracuje na robotických stanicích.

Záměrem tohoto projektu bylo přirozené nutkání využití našeho know-how, které máme v oblasti vláknových laserů, k něčemu užitečnému. Vyrobit lasery, které se budou opravdu používat,“ vysvětluje vedoucí projektu Pavel Honzátko z Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR. Průmysloví partneři projektu již část výsledků zavedli do výroby.

Video o projektu si můžete prohlédnout zde: https://www.mall.tv/den-ta-cr-2020/ceny-ta-cr-2020-vitez-business

Záznam ze slavnostního předávání cen 5. listopadu 2020, které odvysílala MALL TV, můžete shlédnout zde.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882