Electromagnetic field effects on leukocytes prepared from blood taken from patients with otorhinolaryngological tumors

Sponsor: Ministry of Public Health of the Czech Republic

Principal investigator: Aleš Čoček, MSc.

Co-principal investigator: Jiří Pokorný, DSc.

From: 2003-01-01

To: 2005-12-31


Dosavadní informace svědčí proto, že elektromagnetické sinusoidní pole ovlivňuje leukocyty mediovanou imunitu, kterou testujeme testem inhibice adherence leukocytů. Z venosní krve pacientů s karcinomy hlavy a krku separujeme CD4 lymfocyty. Ty se smíchají s, podle uvedené metodiky zhotoveným antigenem, a pak se hodnotí počet k substrátu neadherujících buněk po expozici sinusoidnímu magnetickému poli a bez ní. Získané výsledky se statisticky vyhodnocují s ohledem na cílové otázky.

 

 

 

 

IPE carries out fundamental and applied research in the scientific fields of photonics, optoelectronics and electronics. In these fields, IPE generates new knowledge and develops new technologies.

Contact us

Data box: m54nucy

IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882