Metrology Development Program 2012 - Precision Time and Frequency Measurement

Sponsor: Czech Office for Standards, Metrology and Testing

Principal investigator: Alexander Kuna, Ph.D.

Member: Petr Pánek, Ph.D.

Od: 2012-01-01

Do: 2012-12-31


Úkol se zabývá přesným časovým transferem prostřednictvím družicového navigačního systému GPS s využitím nových signálů L2C a L5. Signál GPS je v současnosti dostupný již ve třech frekvenčních kanálech L1, L2 a L5. Rozšířením počtu využívaných signálů se zvětší soubor měření, který vstupuje do statistického zpracování. Díky zavedení dalšího frekvenčního kanálu se zlepší chování transferu v režimu s potlačením ionosférického zpoždění a také bude lépe řešitelná nejednoznačnost fázového měření na nosné. To vše umožní zlepšení nejistoty a spolehlivosti časového transferu k partnerským laboratořím, a tedy zlepšení služeb Laboratoře Státního etalonu času a frekvence. Úkol je součástí Programu rozvoje metrologie 2012.

IPE carries out fundamental and applied research in the scientific fields of photonics, optoelectronics and electronics. In these fields, IPE generates new knowledge and develops new technologies.

Contact us

Data box: m54nucy

IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882