Optical Packet Switch

Sponsor: Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Principal investigator: Ing. Pavel Honzátko, PhD.

From: 2011-01-01

To: 2013-12-31


Vyvinuli jsme přepínač optických datových paketů. Na základě řídícího optického signálu je datový tok přepínán mezi několika směry pomocí vlnových konvertorů a vlnových multiplexerů.  Pro tento účel jsme vyvinuli jsme dva typy vlnových konvertorů. Jeden je transparentní vůči použitému modulačnímu formátu a je založený na čtyřvlnovém směšování ve vysoce nelineárním optickém vlákně. Druhý je založený na křížové fázové modulaci ve vysoce nelineárním optickém vlákně s následnou konverzí fázové modulace na amplitudovou ve vláknové braggovské mřížce.  Přepínače datových paketů budou důležitou součástí optických paketových sítí příští generace, které umožní  další rozvoj vysokorychlostního internetu. Projekt získal v roce 2013 cenu TAČR v kategorii Originalita řešení.

 

 

 

 

IPE carries out fundamental and applied research in the scientific fields of photonics, optoelectronics and electronics. In these fields, IPE generates new knowledge and develops new technologies.

Contact us

Data box: m54nucy

IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882