Otevřená věda, stáže

Stáže v rámci projektu Otevřená věda

Logo Otevřená věda

Projekt Otevřená věda Akademie věd České republiky se od roku 2005 soustředí na podporu zvyšování zájmu o vědu a výzkum. V rámci tohoto projektu Akademie věd každý rok podpoří na 100 studentských stáží a poskytuje tak nadaným středoškolským studentům z celé České republiky jedinečnou příležitost vyzkoušet si vědeckou činnost přímo na jednotlivých vědeckých pracovištích Akademie věd ČR. 

Roční stáž pro talentované studenty středních škol probíhá pod vedením lektorů z řad vědecko-výzkumných pracovníků ústavů Akademie věd ČR v časové dotaci min. 8 hodin/měsíc. Úspěšný absolvent získá certifikát. 

Bližší informace o nabídce stáží v rámci projektu Otevřená věda zde.

 

Stáže v ÚFE v roce 2019

1. Téma: (ID 3.086) Polovodičové nanostruktury pro elektroniku a fotoniku

Školitel: Ing. Jan Grym, Ph.D. (výzkumný tým Příprava a charakterizace nanomateriálů)

rozhovor Rozhovor se stážistou Janem Macháčkem  z Gymnázia Karla Sladkovského, Praha 

rozhovor Rozhovor se stážistou Petrem Hoškem z Gymnázia Christiana Dopplera, Praha

 

2. Téma: (ID 3.050) Optická mikroskopie za hranicí možného

Školitel: Mgr. Marek Piliarik, Ph.D. (výzkumný tým Nano-optika)

- stážista Vítězslav Lužný

- stážistka Anastázie Šáchová

 

Úspěchý našich stážistů

Student Josef Kučera, který se v roce 2018 se svou stáží na ÚFE zapojil do projektu Otevřená věda, uspěl na studentské vědecké konferenci a získal 2. místo v I. vědní oblasti. Josef absolvoval stáž ve výzkumném týmu Příprava a charakterizace nanomateriálů, jeho práci Elektrony a fotony v polovodičových nanostrukturách lektoroval vedoucí výzkumného týmu Ing. Jan Grym, Ph.D.

Podívejte se na video, které Josef o stáži natočil: 

 

Stáže pro studenty ze zahraničí

ÚFE dlouhodobě spolupracuje také se zahraničními vědeckými a vzdělávacími institucemi. V rámci mezinárodní spolupráce poskytuje možnost realizovat stáž také zahraničním studentům. 

rozhovorRozhovor s Giusy Finocchiaro, stážistkou z italské University of Catania (2019)

rozhovorRozhovor s Laurou Mangiardi, stážistkou z italské Sapienza University of Rome (2019) - připravujeme

IPE carries out fundamental and applied research in the scientific fields of photonics, optoelectronics and electronics. In these fields, IPE generates new knowledge and develops new technologies.

Contact us

Data box: m54nucy

IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882