Podatelna ÚFE AV ČR, v. v. i.

Centrální podatelna (pro hlavní budovu v Kobylisích i detašované pracovsiště v Suchdole) pro doručování analogových dokumentů a dokumentů na přenosných technických nosičích dat je:

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
Chaberská 1014/57
182 00 Praha 8

úřední hodiny podatelny: pondělí – pátek, 8:00 – 15:00 
digitální dokumenty jsou přijímány na elektronické adrese: ufe@ufe.cz
identifikátor datové schránky: m54nucy


ÚFE přijímá elektronické dokumenty v následujících formátech:

 • pdf (Portable Document Format),
 • PDF/A, ISO 19005 (Portable Document Format for the Long-term Archiving),
 • odt (Open Document Text), ods (Open Document Spreadsheet),
 • odp (Open Document Presentation),
 • txt (prostý text, kódování CP-852, CP-1250, UTF-8),
 • rtf (Rich Text Format),
 • doc (MS Word Document),
 • xls (MS Excel Spreadsheet),
 • ppt (MS PowerPoint Presentation),
 • jpg/jpeg (Joint Photographic Experts Group),
 • png (Portable Network Graphics),
 • tiff (Tagged Image File Format),
 • gif (Graphics Interchange Format),
 • mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2),
 • wav (Waveform Audio Format),
 • mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3).
 • Velikost datové zprávy podávané standardní elektronickou poštou, nikoliv přes datovou schránku: 4 MB
 • Velikost zprávy dodávané přes datovou schránku: 10 MB
 • Technické požadavky na obrazové dokumenty: rozlišení snímání nejméně 300 x 300 dpi, barevná hloubka nejméně 24 bitů nebo 256 stupňů šedi, jde-li výlučně o černobílé převádění.
 • Podporovaná předávací média: CD / DVD, USB flash memory stick.

ÚFE nepřijímá:

 • Komprimované, šifrované nebo spustitelné soubory ani soubory, do nichž bude přistup chráněn heslem.
 • Datové soubory obsahující tzv. škodlivý kód (chybný datový formát nebo počítačový program způsobilý přivodit škodu na informačním systému, programovém vybavení nebo informacích ÚFE, popřípadě způsobilý poškodit ÚFE zneužitím informací). Projevem tzv. škodlivého kódu je rovněž stav, kdy dokument není uživatelsky vnímatelný – čitelný.
 • V případě doručení elektronického nebo analogového dokumentu u něhož byl zjištěn tzv. škodlivý kód a lze z něj identifikovat kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí jej ÚFE o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ÚFE ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit nebo nelze odesílatele určit, ÚFE dokument nezpracovává.

Zodpovědnost (včetně právní zodpovědnosti) za dodržení výše uvedených podmínek nese odesílatel.

IPE carries out fundamental and applied research in the scientific fields of photonics, optoelectronics and electronics. In these fields, IPE generates new knowledge and develops new technologies.

Contact us

Data box: m54nucy

IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882