Visitors could peek into the work of the Nano-optics research team at this year's Science Fair...

Veletrh vědy je největší populárně naučná akce v ČR, kterou každoročně pořádá Akademie věd ČR. Akce prezentuje široké veřejnosti v jeden čas na jednom místě to nejzajímavější, co může česká věda nabídnout ze světa přírodních, technických, humanitních i společenskovědních oborů. Cílem Veletrhu vědy je nejen popularizovat vědu, ale i podpořit uplatnění mladých vědců v praxi. Čtvrtý ročník Veletrhu vědy, který se konal od 7. do 9. června 2018 v Praze, navštívilo během tří dnů rekordních 24 800 návštěvníků.

The Science Fair (Veleth vědy) is the largest educational popularizing event in the Czech Republic organized annually by the Czech Academy of Sciences. The event presents to the general public at one point in one place the most interesting things that Czech science has to offer from the worlds of natural, technical, humanitarian and social sciences. The aim of the Science Fair is not only to popularize science but also to help young scientists into practice. The fourth Science Fair was held from June 7 to 9, 2018 in Prague and 24,800 visitors came this year within those 3 days.

At the Nano-Optics research exposition, visitors could peek into the mysteries of light microscopy, where they had the opportunity to discover even how to overcome the possibilities of optical imaging and how to study the molecules of individual proteins in their natural environment.

 

     

     

 

See more about the Science Fair at veletrhvedy.cz

 

 

 

IPE carries out fundamental and applied research in the scientific fields of photonics, optoelectronics and electronics. In these fields, IPE generates new knowledge and develops new technologies.

Contact us

Data box: m54nucy

IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882