Multi-conference SPIE Optics and Optoelectronics was organized at Prague under chairing of Prof. Homola within April 24-27, 2017. President of the Czech Academy of Sciences Prof. Eva Zažímalová welcome all 700 participants at the beginning. In frame of this meeting an excursion to Institute of Photonics and Electronics was organized on April 25 and experiments of preform preparation and drawing of optical fibers was demonstrated.

Fotonika byla identifikována Evropskou komisí jako jedna ze šesti takzvaných klíčových technologií (KET) nezbytných pro konkurenceschopnost evropského hospodářství. První den sympozia se podrobně věnoval aktuálnímu stavu a plánům v panevropském projektu Extreme Light Infrastructure (ELI), v rámci kterého vyvíjí mezinárodní tým vědců nej‎intenzivnější laserový systém na světě. Po jeho instalaci a spuštění budou mít vědci k dispozici unikátní nástroj umožňující průkopnický výzkum nejen v oblasti fyziky a materiálových věd, ale také v biomedicíně a laboratorní astrofyzice.

„Všechna témata konference jsou aktuální a globálně důležitá. Fotonika, která se zabývá vlastnostmi a metodami využití fotonů (částic světla) je nezbytná pro fungování nejrůznějších technologií z našeho každodenního života – od spotřebních výrobků, jako jsou smartphony a displeje, přes komunikační systémy až po lékařské přístroje a technologie osvětlení. Je skvělé, že se sympozium koná právě v České republice a že mnoho českých vědců se aktivně účastní nejen v konferenčních výborech, ale i svými prezentacemi na sympoziu," sdělila v úvodu předsedkyně Akademie věd ČR prof. Eva Zažímalová.

„SPIE Optics+Optoelectronics Symposium v Praze je výjimečné v tom, jak úspěšně propojuje základní výzkum posouvající hranice lidského poznání v oblasti optiky a optoelektroniky s pokroky ve vývoji optických technologií, které mají zásadní dopad na řadu oblastí života - od průmyslu až po medicínu," říká předseda Symposia prof. Jiří Homola z Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR.

Letošního sympozia SPIE Optics + Optoelectronics se účastní více než 700 delegátů ze 48 zemí.

     

              

                

IPE carries out fundamental and applied research in the scientific fields of photonics, optoelectronics and electronics. In these fields, IPE generates new knowledge and develops new technologies.

Contact us

Data box: m54nucy

IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882