A student excursion prepared for secondary school students who are considering studying science fields at university took place at out institute on 21st May, 2014. The students visited several laboratories and had the opportunity to try out different devices and experiments.

Náš ústav navštívilo na exkurzi osm studentů různých středních škol v rámci popularizační akce Týden vědy na Jaderce (http://tydenvedy.fjfi.cvut.cz/). Ta je určena fyzikálně, matematicky, informaticky či chemicky nadaným a motivovaným studentům, kteří uvažují o studiu na přírodovědných oborech vysokých škol. Hlavní náplní Týdne Vědy na FJFI je seznámení s formou vědecké komunikace, demonstrace vybraných fyzikálních a chemických jevů pro hlubší pochopení teoreticky vykládané látky a seznámení s některými tématy vrcholného výzkumu v České republice.

V naší optické laboratoři se studenti dozvěli jak fungují optická vlákna a lasery a viděli několik demonstračních experimentů.  V laboratoři elektrodynamických biosignálů se seznámili se slabými světelnými signály doprovázejícími buněčné procesy a prakticky pozorovali emisi světla ze vzorku brambory. Metody pro výrobu a charakterizaci nanostruktur - elektronová a iontová litografie a mikroskopie - byly představeny v laboratoři nanotechnologií. Na závěr navštívili laboratoř s biosenzory založenými na excitaci povrchových plasmonů. Dozvěděli se taktéž mnoho o jejich aplikacích při měření biologických vzorků.