The study of biomolecular interactions for the development of therapeutics

Year: 2014

Prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.

Collaboration: Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague; Institute of Organic Chemistry and Biochemistry AS CR, v.v.i.


Pracovníci výzkumného týmu Optické biosenzory studovali biomolekulární interakce významné pro vývoj terapeutik nové generace. Věnovali se studiu vlastností chemicky modifikovaných DNA molekul (tzv. antisensních oligonukleotidů – AO) z hlediska jejich potenciálu pro genouvou terapii. Ukázali, že 2 ze 3 studovaných DNA modifikací zvyšují stabilitu komplexu AO s cílovou RNA molekulou v porovnání s nemodifikovanou DNA. Jedna ze studovaných modifikací navíc zvyšovala enzymatickou aktivitu RNasy H, což je klíčová vlastnost pro vysokou efektivitu potenciálního léčiva.

 

Obrázek č. 1 - Zobrazení principu metody pro studium aktivity RNasy H pomocí SPR biosenzoru.

Obrázek č. 1 - Zobrazení principu metody pro studium aktivity RNasy H pomocí SPR biosenzoru.


Obrázek č. 2 - Ukázky interakčních křivek tvorby duplexu AO s RNA pro AO obsahující různý počet chemických modifikací.

Obrázek č. 2 - Ukázky interakčních křivek tvorby duplexu AO s RNA pro AO obsahující různý počet chemických modifikací.

Publikace:

  1. H. Šípová, T. Špringer, D. Rejman, O. Šimák, M. Petrová, P. Novák, Š. Rosenbergová et al.: 5′-O-Methylphosphonate nucleic acids—new modified DNAs that increase the Escherichia coli RNase H cleavage rate of hybrid duplexes. Nucleic acids research (2014), 42(8), 5378-5389.


IPE carries out fundamental and applied research in the scientific fields of photonics, optoelectronics and electronics. In these fields, IPE generates new knowledge and develops new technologies.

Contact us

Data box: m54nucy

IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882