Pavel Peterka - Pro studenty

Témata studentských prací 

Student projects

Nové typy pláštěm čerpaných thuliových vláken pro vláknové lasery s vysokým výkonem (disertační práce)

Módové nestability vláknových laserů a zesilovačů (BP, VÚ, DP)

Spektroskopická charakterizace thuliem a holmiem dopovaných optických vláken pro vláknové lasery (BP, VÚ, DP)

 

Vláknové lasery a zesilovače

Fiber lasers and amplifiers

Syllabus (both in Czech and English)

Semestrální kurz v rámci magisterského studia na Katedře fyzikální elektroniky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Předmět si mohou zapsat také studenti Fakulty elektrotechnické ČVUT a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

Semestral course for graduate students at the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering of the Czech Technical University (CTU) in Prague. It is opened also for the students from the Faculty of Electrical Engineering CTU and the Faculty of Mathematics and Physics of the Charles University. The information below is available only in Czech.

Otázky ke zkoušce

Termíny přednášek v zimním semestru školního roku 2022/23 dates 2022/23 

Přednášky a zadání úloh ve formátu pdf  lectures and tasks (neveřejné, chráněno heslem)

Skripta a další studijní materiály Textbook and additional study texts  (neveřejné, chráněno heslem)

Data k úlohám data for tasks  (neveřejné, chráněno heslem)

Seznam posluchačů předmětu od r. 2007 list of attendees 2007   (chráněno heslem)

 

Další reference ke stažení :

P. Peterka, "Double-clad fibers for high-power fiber lasers", Europhoton 2020 Summer School tutorial lecture

P. Peterka, P. Koška, and J. Čtyroký, "Reflectivity of Superimposed Bragg Gratings Induced by Longitudinal Mode Instabilities in Fiber Lasers," in IEEE J. Selected Topics in Quantum Electronics, vol. 24, no. 3, May-June 2018. accepted manuscript, doi: 10.1109/JSTQE.2018.2806084 

P. Koška, P. Peterka, V. Doya, "Numerical modeling of pump absorption in coiled and twisted double-clad fibers," in IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, vol. 22, no. 2, pp. 55-62, March-April 2016. accepted manuscript, doi: 10.1109/JSTQE.2015.2490100

60 let světla v Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, Jemná mechanika a optika, části týkající se historie ÚFE ze speciálního dvojčísla k 60. výročí založení ústavu, 5-6/2015. Errata - 1. čs. maser, Jemná mechanika a optika p. 35, No. 1, 2017.

P. Peterka, P. Honzátko, I. Kašík a A. Michková, "Vláknové lasery", 2. svazek edice Věda kolem nás, Academia, 2014

Pavel Peterka, Pavel Honzátko a Ivan Kašík, "Vláknové lasery: nový nástroj pro průmysl a medicínu," Československý časopis pro fyziku 65(5):389-394, 2015. Jedná se o aktualizovanou a doplněnou verzi staršího článku:  P. Peterka, P. Honzátko and M. Karásek, "Vláknové lasery - jasné světlo ze skleněných nitek", Československý časopis pro fyziku 60(4-5):302-307, 2010.

P. Peterka, "Vláknové lasery dobývají svět", Panorama 21. STOLETÍ, číslo 6, str. 16-19, 2012. (popularizační článek)

I. Kašík and P. Peterka, "Optická vlákna - páteř moderních komunikací", Československý časopis pro fyziku 61(1):4-7, 2011.

P. Peterka and V. Matějec, "Optická vlákna se dočkala Nobelovy ceny za fyziku", Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 55(1):1-11, 2010, vyšlo také v časopise Sdělovací technika 59(3):16-20, 2010.

Jan Blabla a Viktor Trkal, Počátky kvantové elektroniky v Ústavu radiotechniky a elektroniky, Čs. časopis pro fyziku 60(4-5):221-228, 2010.

P. Peterka, "Dvoujádrová optická vlákna pro vláknové lasery", disertační práce ČVUT, 2000.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882