Public tenders

Current public tenders:

 • Ústav fotoniky a elektroniky vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na zajištění ostahy areálu v Kobylisých. Podrobnosti k zadávané veřejné zakázce malého rozsahu jsou obsaženy v zadávací dokumentaci, kterou si zájemci o tuto veřejnou zakázku vyžádají u kontakní osoby Ing. Karla Chadta (chadt@ufe.cz).

 

   

   IPE carries out fundamental and applied research in the scientific fields of photonics, optoelectronics and electronics. In these fields, IPE generates new knowledge and develops new technologies.

   Contact us

   Data box: m54nucy

   IČ: 67985882
   DIČ: CZ67985882