Struktura

Schéma

Vedení

Prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.

Pozice:
Ředitel
Telefon:
+420 266 773 404
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc.

Pozice:
Zástupce ředitele pro vědecké otázky
Telefon:
+420 266 773 409
Fax:
+420 284 680 222

Dr. Ing. Pavel Honzátko

Pozice:
Zástupce ředitele pro organizačně-správní otázky
Telefon:
+420 266 773 431
Fax:
+420 284 680 222

Ing. Karel Chadt

Pozice:
Zástupce ředitele pro technické otázky
Telefon:
+420 266 773 545
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Rada ústavu

Prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.

Pozice:
Předseda
Telefon:
+420 266 773 404
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Dr. Ing. Pavel Honzátko

Pozice:
Místopředseda
Telefon:
+420 266 773 431
Fax:
+420 284 680 222

Dr. Ing. Ivan Kašík

Pozice:
Tajemník
Telefon:
+420 220 922 391
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc.

Pozice:
Člen
Telefon:
+420 266 773 409
Fax:
+420 284 680 222

RNDr. Hana Lísalová, Ph.D.

Pozice:
Člen
Telefon:
+420 266 773 547
Fax:
+420 284 680 222

Prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc.

Pozice:
Člen

Doc. Ing. Ivan Richter, Dr.

Pozice:
Člen

Prof. RNDr. ŠPANĚL Patrik, Dr. rer. nat.

Pozice:
Člen

Dozorčí rada

Prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc. (AR AV ČR)

Pozice:
Předseda
Telefon:
+420 221 403 266
Fax:
+420 221 403 492

Ing. Pavel Peterka, Ph.D.

Pozice:
Místopředseda
Telefon:
+420 266 773 527
Fax:
+420 284 680 222

Prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc.

Pozice:
Člen
Telefon:
+420 54114 6537

Ing. Michaela Poláková (Vidia, s.r.o.)

Pozice:
Člen
Telefon:
+420 261 090 562

Prof. Ing. Pavel Ripka, CSc. (FEL ČVUT)

Pozice:
Člen
Telefon:
+420 224 353 945
Fax:
+420 233 339 929

Ing. Filip Todorov, Ph.D.

Pozice:
Tajemník
Telefon:
+420 266 773 527
Fax:
+420 284 680 222

Sekretariát ředitele

Mgr. Marcela Zmeškalová

Pozice:
Asistentka ředitele
Telefon:
+420 266 773 404
Fax:
+420 284 680 222

Ing. Adéla Michková

Pozice:
Referentka vztahů k veřejnosti
Telefon:
+420 266 773 429
Fax:
+420 284 680 222

Bc. Petra Kratochvílová

Pozice:
Asistentka zástupce ředitele pro technické otázky, Asistentka výzkumných týmů
Telefon:
+420 266 773 408
Fax:
+420 284 680 222

Jana Hamáčková

Pozice:
Recepční
Telefon:
+420 266 773 400
Fax:
+420 284 680 222

Ing. Lenka Červená

Pozice:
Projektový manažer
Telefon:
+420 266 773 507
Fax:
+420 284 680 222

Středisko vědeckých informací

Mgr. Petr Vacek

Pozice:
Vedoucí střediska, knihovník
Telefon:
+420 266 773 413
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Oddělení informačních technologií

Ing. Tomáš Koukal

Pozice:
Administrátor
Telefon:
+420 266 773 432 
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Ing. Michal Čermák

Pozice:
Administrátor
Telefon:
+420 266 773 424
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Mechanická dílna

Ladislav Kramoliš

Pozice:
Vedoucí dílny, seřizovač
Telefon:
+420 266 773 470

Miloslav Frühauf

Pozice:
Dělník - nástrojař
Telefon:
+420 266 773 470

Marek Chvostek

Pozice:
nástrojař
Telefon:
+420 266 773 470

Michal Turek

Pozice:
Dělník - nástrojař
Telefon:
+420 266 773 418
E-mail:

Optické biosenzory

Prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.

Pozice:
Vedoucí vědeckého týmu
Telefon:
+420 266 773 404
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Ing. Jiří Kaňka, CSc.

Pozice:
Vedoucí vědecký pracovník
Telefon:
+420 266 773 526
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

RNDr. Hana Lísalová, Ph.D. (Vaisocherová)

Pozice:
Vědecký pracovník
Telefon:
+420 266 773 547
Fax:
+420 284 680 222

Ing. Petr Horák , Ph.D.

Pozice:
Vědecký asistent
Telefon:
+420 266 773 506
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Dr. Maria Laura Ermini

Pozice:
Postdoktorand
Telefon:
+420 266 773 533
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Dr. Nicholas Scott Lynn

Pozice:
Vědecký pracovník
Telefon:
+420 266 773 453
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Ing. Barbora Špačková, Ph.D.

Pozice:
Postdoktorand
Telefon:
+420 266 773 533
Fax:
+420 284 680 222

RNDr. Tomáš Špringer, Ph.D.

Pozice:
Postdoktorand
Telefon:
+420 266 773 562
Fax:
+420 284 680 222

Dr. Piotr Wróbel

Pozice:
Postdoktorand
Telefon:
+420 266 773 407
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Mgr. Markéta Bocková

Pozice:
Doktorand
Telefon:
+420 266 773 430
Fax:
+420 284 680 222

Ing. Jan Hepnar

Pozice:
Odborný pracovník
Telefon:
+420 266 773 438
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Ing. Karel Chadt

Pozice:
Odborný pracovník
Telefon:
+420 266 773 545
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Bc. Josefína Lamačová

Pozice:
Odborný pracovník
Telefon:
+420 266 773 515
Fax:
+420 284 680 222

Ing. Petra Lebrušková

Pozice:
Odborný pracovník
Telefon:
+420 266 773 477
Fax:
+420 284 680 222

Ing. Sergey Leshkov

Pozice:
Odborný pracovník
Telefon:
+420 266 773 477
Fax:
+420 284 680 222

Mgr. Kateřina Mrkvová

Pozice:
Odborný pracovník
Telefon:
+420 266 773 563
Fax:
+420 284 680 222

Ing. Jiří Slabý

Pozice:
Odborný pracovník
Telefon:
+420 266 773 407
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Dipl.-Ing. Xue Chadtová Song

Pozice:
Odborný pracovník
Telefon:
+420 266 773 563
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Mgr. Ivo Tichý

Pozice:
Odborný pracovník
Telefon:
+420 266 773 562
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Ing. Erika Gedeonová

Pozice:
Odborný pracovník
Telefon:
+420 266 773 430
Fax:
+420 284 680 222

Mgr. Ivana Víšová

Pozice:
Odborný pracovník
Telefon:
+420 266 773 515
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Bc. Ondřej Hlavačka

Pozice:
Technik
Telefon:
+420 266 773 501
Fax:
+420 284 680 222

Jiří Löffelmann

Pozice:
Technik
Telefon:
+420 266 773 512
Fax:
+420 284 680 222

Ing. Jiří Mareš

Pozice:
Odborný pracovník
Telefon:
+420 266 773 438
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Vendula Šťavíková

Pozice:
laborantka
Telefon:
+420 266 773 501
Fax:
+420 284 680 222

Vláknové lasery a nelineární optika

Dr. Ing. Pavel Honzátko

Pozice:
Vedoucí vědeckého týmu
Telefon:
+420 266 773 431
Fax:
+420 284 680 222

Dr. Ing. Ivan Kašík

Pozice:
Vedoucí vědecký pracovník
Telefon:
+420 220 922 391
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Ing. Vlastimil Matějec, CSc.

Pozice:
Vedoucí vědecký pracovník
Telefon:
+420 266 773 511
Fax:
+420 284 680 222

Ing. Pavel Peterka, Ph.D.

Pozice:
Vedoucí vědecký pracovník
Telefon:
+420 266 773 527
Fax:
+420 284 680 222

Prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc.

Pozice:
Vedoucí vědecký pracovník
Telefon:
+420 266 773 409
Fax:
+420 284 680 222

RNDr. Vladimír Kuzmiak, CSc.

Pozice:
Vedoucí vědecký pracovník
Telefon:
+420 266 773 445
Fax:
+420 284 680 222

Shyamal Mondal, Ph.D.

Pozice:
Vědecký pracovník
Telefon:
+420 266 773 528
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Ing. Jan Mrázek, Ph.D.

Pozice:
Vědecký pracovník
Telefon:
+420 266 773 559
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Ing. Ondřej Podrazký, Ph.D.

Pozice:
Vědecký pracovník
Telefon:
+420 220 922 391
Fax:
+420 284 680 222

Ing. Jan Aubrecht, Ph.D.

Pozice:
Postdoktorand
Telefon:
+420 220 922 391
Fax:
+420 284 680 222

Ashwin Kumar Myakalwar, Ph.D.

Pozice:
Postdoktorand
Telefon:
+420 220 922 478
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Ing. Filip Todorov, Ph.D.

Pozice:
Postdoktorand
Telefon:
+420 266 773 527
Fax:
+420 284 680 222

Ing. Ivo Bartoň

Pozice:
Doktorand
Telefon:
+420 266 773 476
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Ing. Yauhen Baravets

Pozice:
Doktorand
Telefon:
+420 266 773 528
Fax:
+420 284 680 222

Ing. Jakub Cajzl

Pozice:
Doktorand
Telefon:
+420 266 773 528
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Ing. Martin Vaněk

Pozice:
Doktorand
Telefon:
+420 266 773 505
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Ing. Michal Kamrádek

Pozice:
Doktorand
Telefon:
+420 266 773 558
Fax:
+420 284 680 222

Ing. Ondřej Moravec, Ph.D.

Pozice:
Odborný pracovník
Telefon:
+420 266 773 514
Fax:
+420 284 680 222

Ing. Jitka Pedlíková

Pozice:
Odborný pracovník
Telefon:
+420 266 773 476
Fax:
+420 284 680 222

Mgr. Jana Proboštová

Pozice:
Odborný pracovník
Telefon:
+420 220 922 391
Fax:
+420 284 680 222

Ing. Soňa Vytykáčová

Pozice:
Odborný pracovník
Telefon:
+420 220 922 391
Fax:
+420 284 680 222

Adam Benda

Pozice:
Technik
Telefon:
+420 266 773 528
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Ing. Petra Volechová

Pozice:
Asistentka zástupce ředitele pro organizačně-správní otázky/vedoucího výzkumného týmu
Telefon:
+420 266 773 443
Fax:
+420 284 680 222

Příprava a charakterizace nanomateriálů

Ing. Jan Grym, Ph.D

Pozice:
Vedoucí výzkumného týmu
Telefon:
+420 266 773 428
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

RNDr. Jan Lorinčík, CSc.

Pozice:
Vědecký pracovník
Telefon:
+420 266 773 428
Fax:
+420 284 680 222

Mgr. Roman Yatskiv (Jackiv), Ph.D.

Pozice:
Vědecký pracovník
Telefon:
+420 266 773 423
Fax:
+420 284 680 222

Stanislav Tiagulskyi, Ph.D.

Pozice:
Postdoktorand
Telefon:
+420 266 773 423
Fax:
+420 284 680 222

Ing. Jan Vaniš, Ph.D.

Pozice:
Postdoktorand
Tlefon:
+420 266 773 491
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Ing. Ondřej Černohorský, Ph.D.

Pozice:
Odborný pracovník
Telefon:
+420 266 773 439
Fax:
+420 284 680 222

Mgr. Šárka Chlupová

Pozice:
Doktorand
Telefon:
+420 266 773 520
Fax:
+420 284 680 222

Ing. Nikola Bašinová

Pozice:
Odborný pracovník
Telefon:
+420 266 773 520
Fax:
+420 284 680 222

Ing. Marie Hamplová

Pozice:
Odborný pracovník
Telefon:
+420 266 773 520
Fax:
+420 284 680 222

Bc. Antonín Schenk

Pozice:
Odborný pracovník
Telefon:
+420 266 773 520
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Bc. David Roesel

Pouice:
Technik
Telefon:
+420 266 773 520
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Bioelektrodynamika

Ing. Michal Cifra, Ph.D.

Pozice:
Vedoucí vědeckého týmu
Telefon:
+420 266 773 454
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Ing. Daniel Havelka, Ph.D.

Pozice:
Postdoktorand
Telefon:
+420 266 773 535
Fax:
+420 284 680 222

Dr. Djamel Eddine Chafai

Pozice:
Postdoktorand
Telefon:
+420 266 773 535
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Ing. Kateřina Červinková

Pozice:
Doktorand 
Telefon:
+420 266 773 444
Fax:
+420 284 680 222

Ing. Michaela Poplová

Pozice:
Doktorand
Telefon:
+420 266 773 444
Fax:
+420 284 680 222

Ing. Ondrej Krivosudský

Pozice:
Doktorand
Telefon:
+420 266 773 535
Fax:
+420 284 680 222

Mgr. Petra Vahalová

Pozice:
Doktorand
Telefon:
+420 266 773 435
Fax:
+420 284 680 222

Ing. Jiří Průša 

Pozice:
Doktorand
Telefon:
+420 266 773 435
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Nano-Optika

Mgr. Marek Piliarik, Ph.D.

Pozice:
Vedoucí výzkumného týmu
Telefon:
+420 266 773 417
Fax:
+420 284 680 222

Łukasz Bujak, Ph.D.

Pozice:
Postdoktodand
Telefon:
+420 266 773 490
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Roberto Fernandez Garcia, Ph.D.

Pozice:
Postdoktodand
Telefon:
+420 266 773 490
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Antonio García Marín, Ph.D.

Pozice:
Postdoktorand
Telefon:
+420 266 773 490
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Bc. Kristýna Holanová

Pozice:
Student
Telefon:
+420 266 773 490
Fax:
+420 284 680 222

Laboratoř Státního etalonu času a frekvence

Ing. Alexander Kuna, Ph.D.

Pozice:
Vedoucí laboratoře
Telefon:
+420 266 773 426
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Ing. Petr Pánek, CSc.

Pozice:
Vědecký pracovník
Telefon:
+420 266 773 442
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Ing. Blanka Čemusová

Pozice:
Odborný pracovník
Telefon:
+420 266 773 442
Fax:
+420 284 680 222

Ekonomické oddělení

Ing. Libuše Kartašová

Pozice:
Vedoucí oddělení
Telefon:
+420 266 773 434
Fax:
+420 284 680 222

Mgr. Naděžda Plášilová

Pozice:
Mzdová účetní
Telefon:
+420 266 773 541
Fax:
+420 284 686 143

Hana Šáchová

Pozice:
Referent rozpočtů
Telefon:
+420 266 773 482
Fax:
+420 284 680 222

Mgr. Olga Linhartová

Pozice:
Obchodní referent
Telefon:
+420 266 773 561
Fax:
+420 284 680 222

Hana Rosyvková

Pozice:
Finanční účetní
Telefon:
+420 266 773 420
Fax:
+420 284 680 222

Oddělení služeb a zásobování

Jaroslav Fory

Pozice:
Vedoucí oddělení
Telefon:
+420 266 773 402
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Jitka Antonínová

Pozice:
Odborný pracovník
Telefon:
+420 266 773 446
Fax:
+420 284 680 222

Pavel Hoffmann

Pozice:
Zásobovač
Telefon:
+420 266 773 544
Fax:
+420 284 680 222

Ivan Kašík (ml.)

Pozice:
Service staff
Phone:
+420 266 773 558

Vlasta Kuvšinovová

Position:
Provozní pracovník
Telefon:
+420 266 773 457

Jana Mazáčová

Pozice:
Provozní pracovník
Telefon:
+420 266 773 400

Alena Nekolná

Pozice:
Provozní pracovník
Telefon:
+420 266 773 400

Irena Tobiášová

Pozice:
Provozní pracovník
Telefon:
+420 266 773 400

Václav Böhm

Pozice:
Provozní pracovník
Telefon:
+420 266 773 464
E-mail:

Martin Kabeláč

Pozice:
Provozní pracovník
Telefon:
+420 266 773 521

Oldřich Uhlíř

Pozice:
Provozní pracovník
Telefon:
+420 266 773 521
E-mail:

Marie Šubrtová

Pozice:
Provozní pracovník
Telefon:
+420 266 773 457

Jiří Plášil

Pozice:
Provozní pracovník
Telefon:
+420 266 773 464

Emeritní pracovníci

veškeré kontakty naleznete zde


ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882