Logo Českého optického klastru
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR se stal členem Českého optického klastru. Stalo se tak 22. května 2019 na jednání jeho členské schůze, které se konalo v Olomouci.

Český optický klastr, z. s., sdružuje významné zástupce českého optického průmyslu a výzkumu, byl založen 30.11.2017 a jeho předsedou je RNDr. Jiří Nuc ze společnosti Meopta Přerov. V současnosti má optický klastr 19 členů. S řadou z členů ÚFE dlouhodobě spolupracuje, nyní např. v rámci projektu Národní centra kompetence Elektronová a fotonová optika. Spolu s ÚFE vstoupily do klastru rovněž společnosti Thermo Fisher a Ray Service.

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882