Příprava a charakterizace nanomateriálů: Laboratoře

 

Laboratoř elektrochemických technologií

DC a AC elektroforetická depozice nanočástic.

 

Laboratoř pro elektrickou charakterizaci materiálů

Měření volt-ampérových (I-V) charakteristik a charakteristik kapacita-napětí (C-V) měření Hallova jevu, charakterizace detektorů záření, DLTS.

 

Laboratoř elektronové a iontové mikroskopie a mikroanalýzy

Charakterizace povrchů metodou rastrovací elektronové mikroskopie, energiově disperzní rentgenové spektroskopie, katodoluminiscence a metodou hmotnostní spektrometrie sekundárních iontů typu FIB TOF SIMS.

 

Laboratoř fotoluminiscenční spektroskopieLaboratoř fotoluminiscenční spektroskopie

Zkoumání elektronové struktury polovodičových materiálů a struktur, měření fotoluminiscenčního spektra.

 

Laboratoř optické spektroskopieLaboratoř optické spektroskopie

Ramanovská spektroskopie a optická spektroskopie.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882