Public tenders

Currently announced public tenders (in Czech only): 

 

13. 9. 2019: Dodávka rukavicového boxu

Podrobné informace:

Výzva k podání nabídky

Příloha č. 1 - Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení

Příloha č. 3 - Technická specifikace

IPE carries out fundamental and applied research in the scientific fields of photonics, optoelectronics and electronics. In these fields, IPE generates new knowledge and develops new technologies.

Contact us

Data box: m54nucy

IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882