Veřejné zakázky

Aktuálně vypsané veřejné zakázky:

 

23. října 2018 - Dodávka virtualizačních serverů

  1. Výzva k podání nabídky
  2. Příloha č. 1 - Technická specifikace
  3. Příloha č. 2 - Čestné prohlášení
  4. Příloha č. 3 - Krycí list

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882