Veřejné zakázky

V současné jsou vypsané tyto veřejné zakázky:

 

27.11.2020: Dodávka monochromátoru s detektorem infračerveného záření pro fotoluminiscenční spektroskopii

    ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

    Kontakt

    +420 266 773 400
    ufe@ufe.cz
    Datová schránka: m54nucy
    IČ: 67985882
    DIČ: CZ67985882