Veřejné zakázky

V současné době jsou vypsané tyto veřejné zakázky:

 

10. 10. 2019: Dodávka pokročilé kamery s vysokou snímkovací frekvencí (znovuvyhlášení)

Výzva k podání nabídky

Příloha 1: Návrh kupní smlouvy

Příloha 2: Čestné prohlášení

Příloha 3: Technická specifikace

 

7. 10. 2019: EDS detector for chemical analysis

Více informací

 

 

   

   ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

   Kontakt

   +420 266 773 400
   ufe@ufe.cz
   Datová schránka: m54nucy
   IČ: 67985882
   DIČ: CZ67985882