Veřejné zakázky

Připravujeme veřejnou zakázku na opravu výměníkové stanice pro hlavní areál ÚFE v Kobylisích, včetně opravy podlahy; projektovaná kapacita 529 kW (ÚT) a 50 kW (TUV); zakázka má být dokončena do začátku topné sezony 2022/2023. Vypsání zakázky se očekává v průběhu března 2022, v rámci výběrového řízení bude dostupná i projektová dokumentace opravy výměníkové stanice.

         ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

         Kontakt

         +420 266 773 400
         ufe@ufe.cz
         Datová schránka: m54nucy
         IČ: 67985882
         DIČ: CZ67985882