This year's symposium and exhibition Optics + Optoelectronics International Society for Optics and Photonics SPIE was the largest in its 10 years of existence, it attracted more than 700 participants from around the world. The extent of the introduced technologies and the number of personalities provided the participants with a superior experience and helped interactions even across fields. This meeting which took place from 13 - 16 April, 2015 was was one of the most important events in optics and photonics in the Czech Republic in the International Year of Light 2015.

SPIE 2015

Podpora České republiky fotonickým technologiím
Při zahájení setkání uvítal účastníky místopředseda Akademie věd České republiky Dr. Jan Šafanda, který řekl: "Rád bych vyjádřil svou vděčnost organizátorům, že tak velké a reprezentativní vědecké shromáždění svolali do Prahy a že mezi jeho předsedajícími a členy řídícího výboru jsou také vynikající vědci ze dvou ústavů Akademie věd, a to z Ústavu fotoniky a elektroniky a Fyzikálního ústavu. Při pohledu na seznam témat diskutovaných v průběhu sympozia jsem si uvědomil, jak velký potenciál uplatnění tento vědní obor má. Akademie věd České republiky silně podporuje výzkum v této oblasti fyziky. Jak asi víte, dvě velká laserová výzkumná centra jsou postavena v blízkosti Prahy v Dolních Břežanech pod vedením Fyzikálního ústavu. Jedním z center je HiLASE, což je zkratka pro pulzní lasery s vysokým průměrným výkonem, a druhým je Extreme Light Infrastructure nebo-li ELI Beamlines. Všichni věříme, že obě zařízení budou patřit mezi přední evropská vědecká centra, která přilákají špičkové vědce a poskytnou jim vynikající podmínky pro špičkový výzkum."

Interdisciplinární přístup k výzkumu a aplikacím světla
Sympozium SPIE Optics + Optoelectronics se od roku 2007 koná tradičně každý druhý rok v Praze a střídá se tak s rovněž obročním sympoziem SPIE Photonics Europe v Bruselu. Pražské sympozium zahrnovalo na 16 technických konferencí a workshop Laser Energy, zaměřený na výzkum laserové inerciální fúze. Účastníci a přednášející přijeli ze zemí celé Evropy, z Ruska, Číny, USA, Japonska, Koreje a Číny. Vzájemně komplementární témata podporovala synergický efekt mezi jednotlivými konferencemi. Dílčí konference byly zaměřeny na laserové urychlovače částic a jejich medicínské aplikace, optické senzory, speciální optická vlákna, technologie laserů s vysokými energiemi a intenzitami pulzů, integrovanou optiku, holografii, optické metamateriály, kvantově optický přenos informací a další témata.  Na setkání mělo zastoupení několik velkých mezinárodních projektů a sympozium se tak stalo důležitým místem, kde výzkumní pracovníci, zástupci vládních agentur pro financování výzkumu, či provozovatelé výzkumných infrastruktur mohli společně diskutovat současný stav, úspěchy a nové výzvy.

Inspirace výjimečnými osobnostmi fotoniky
Velkým lákadlem pro účastníky byly plenární přednášky. Peter Moulton, vynálezce titan-safírového přeladitelného laseru, který přinesl v osmdesátých letech revoluční změny oboru laserů s ultrakrátkými pulzy, srovnával tři hlavní přístupy optických zesilovačů s ultravysokým špičkovým výkonem pulzů: zesilovačů založených na objemových elementech, na parametrickém zesílení čerpovaného impulzu a vláknových zesilovačích. Cenný byl jeho pohled praktického experimentátora, který si uvědomuje závažnost fyzikálních a inženýrských problémů, které s sebou přináší realizace zařízení s extrémním špičkovým výkonem pulzů.  Zcela zaplněný sál vyslechl i přednášky Ference Krausze z Institutu kvantové optiky Maxe Plancka z Mnichova o možnostech pozorování procesů v atomech a molekulách pomocí attosekundových laserů a Andrea Melloniho z Milánské Polytechniky o integrovaných fotonických obvodech. Sang-Hyun Oh z Univerzity v Minnesotě přednesl plenární přednášku o kovových nanostrukturách pro plazmoniku a optoelektroniku.

Živé diskuze probíhaly během posterové sekce a na dvoudenní výstavě, kde téměř 30 výrobců a dodavatelů předvádělo optické přístroje, zařízení a komponenty pro průmyslové a výzkumné aplikace. Zajímavostí ze sympozia by bylo možné napsat mnohem více, než kolik poskytuje zde vymezený prostor. Další obrázky z události naleznete na zadní straně obálky. Podrobnější zprávu přinese v blízké budoucnosti Československý časopis pro fyziku a podrobné a čtivé reportáže jsou také přímo na stránkách společnosti SPIE www.spie.org/eoo.

 

IPE carries out fundamental and applied research in the scientific fields of photonics, optoelectronics and electronics. In these fields, IPE generates new knowledge and develops new technologies.

Contact us

Data box: m54nucy

IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882