Mid-Infrared Radiation Generation, Delivery and Applications

Sponsor: Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic

Principal investigator: Pavel Honzátko, Ph.D.

Members: Pavel Peterka, Ph.D., Filip Todorov, Ph.D., Yauhen Baravets, MSc., Martin Vaněk, MSc.

From: 2014-04-01

To: 2016-09-30


Cílem projektu je výzkum zdrojů koherentního záření ve střední infračervené oblasti, založených na generování rozdílového kmitočtu v nelineárních krystalech KTP a KTA, distribuce tohoto záření a využití pro spektroskopii plynů. Vylepšíme konstrukci výkonových vláknových laditelných laserů, které budou sloužit jako zdroje výchozích signálů. Upravíme technologii periodického pólování krystalů tak, abychom zvýšili konverzní účinnost z blízké do střední infračervené oblasti. Budeme se zabývat distribucí záření ve střední infračervené oblasti k interakční cele, sběrem prošlého záření a jeho detekcí. Zadaptujeme zdroj záření ve střední infračervené oblasti pro spektroskopii plynů. Vyšleme naše doktorandy na krátké vědecké stáže do vybraných laboratoří a na letní školy organizovaných v rámci Akce COST MP1204.

IPE carries out fundamental and applied research in the scientific fields of photonics, optoelectronics and electronics. In these fields, IPE generates new knowledge and develops new technologies.

Contact us

Data box: m54nucy

IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882