Příprava a charakterizace nanomateriálů: Spolupráce

Mezinárodní spolupráce

 • Center for Functional Nanomaterials Brookhaven National Laboratory, web link (projekt mezinárodní spolupráce AV ČR v oblasti elektroforetické depozice nanomateriálů)
 • Department of Chemistry and Biochemistry, Arizona State University, web link (spolupráce v oblasti hmotnostní spektroskopie sekundárních iontů)
 • Nanostructured Materials Microscopy Group , University of Thessaloniki, web link (charakterizace a modelování polovodičových heterostruktur a nanostruktur)
 • Fraunhofer ISE Freiburg, web link (epitaxní růst na porézních substrátech)
 • Department of Electronics and Energy Engineering, Chernivtsi National University. web link (modelování transportních vlastností přechodu kov/polovodič)
 • Department of Optic Electronics, Chernivtsi National University. web link (modelování Schottkyho přechodu na bázi grafitu)

Akademie věd ČR

 • Fyzikální ústav AV ČR. web link (epitaxe sloučeninových polovodičů na porézních substrátech a substrátech paternovaných metodou FIB. Rentgenová difrakce)
 • Ústav jaderné fyziky AV ČR. web link (interakce iontů s povrchy pevných látek)
 • Ústav termomechaniky AV ČR. web link (akustické vlastnosti porézních materiálů)

Univerzity a vysoké školy

VŠCHT Praha web link (rentgenová difrakce nanostruktur ZnO, heterostruktury grafén/polovodič)
FEL ČVUT Praha web link (heterostruktury grafén/polovodič)
PřF UJEP Ústí n./L . web link (interakce iontů s povrchy – experiment SIMS a molekulárně dynamické simulace)

Firmy

 • IQ Structures s.r.o. web link (analýza nanostrukturních materiálů)
 • TESCAN ORSAY HOLDING, a.s. web link (instrumentální vývoj)

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882