Optické biosenzory: Patenty

C. Rodriguez-Emmenegger,
F. Surman, E. Brynda,
T. Riedel, M. Houska,
H. Lísalová, J. Homola

COPOLYMER OF N-(2-HYDROXYPROPYL) METHACRYLAMIDE AND CARBOXYBETAINE METHACRYLAMIDE, POLYMER BRUSHES

USA, 2020 

č.: 10,626,209

C. Rodriguez-Emmenegger,
F. Surman, E. Brynda,
T. Riedel, M. Houska,
H. Lísalová, J. Homola

COPOLYMER OF N-(2-HYDROXYPROPYL) METHACRYLAMIDE AND CARBOXYBETAINE METHACRYLAMIDE, POLYMER BRUSHES

Evropský patent validován na území České republiky, Francie, Irska, Nizozemí, Německa, Velké Británie, Švédska, Švýcarska. 2020.

č.: EP 3292161

H. Lísalová,E. Brynda,

I. Víšová,M. Houska,

F. Surman, K. Mrkvová,

X. Chadtová Song,

J. Homola

Způsob přípravy povrchu substrátu obsahujícího karboxybetainové funkční skupiny

Česká republika, 2017

č.: 307026

C. Rodriguez-Emmenegger,

F. Surman, E. Brynda,

M. Houska,

H. Lísalová,

J. Homola

Polymerní kartáče odolné proti depozici složek biologických médií, způsob jejich přípravy a jejich použití

Česká republika, 2016

č.: 306039

Prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.

Olga Telezhnikova


Mgr. Jakub Dostálek, Ph.D.

Způsob spektroskopie povrchových plazmonů pro senzory s povrchovými plazmony a element k provádění tohoto způsobu.

Japonsko, 2012

č.: JP4999707

Prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.

Mgr. Marek Piliarik, Ph.D.
Mgr. Ivo Tichý

Mgr. Milan Vala

Mgr. Pavel Adam, Ph.D.

Ing. Jan Hepnar

Ing. Karel Chadt

Senzor založený na excitaci a disperzi povrchových plasmonů

Spojené státy americké, 2012

č.: 8094316

Prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.

Olga Telezhnikova


Mgr. Jakub Dostálek, Ph.D.

Způsob spektroskopie povrchových plazmonů pro senzory s povrchovými plazmony a element k provádění tohoto způsobu.

Spojené státy americké, 2011

č.: 7,973,933

Prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.

Olga Telezhnikova


Mgr. Jakub Dostálek, Ph.D.

Způsob spektroskopie povrchových plazmonů pro senzory s povrchovými plazmony a element k provádění tohoto způsobu.

Kanada, 2011

č.: CA 2598118

Prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.

Olga Telezhnikova


Mgr. Jakub Dostálek, Ph.D.

Způsob spektroskopie povrchových plazmonů pro senzory s povrchovými plazmony a element k provádění tohoto způsobu.

Čínská lidová republika, 2011

č.: CN101175989

Prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.

Olga Telezhnikova


Mgr. Jakub Dostálek, Ph.D.

Způsob spektroskopie povrchových plazmonů pro senzory s povrchovými plazmony a element k provádění tohoto způsobu.

Česká republika, 2008

č.: 299489

Prof. Ing. Jiří Čtyroký , DrSc.

Mgr. Jakub Dostálek, Ph.D.


Prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.

Způsob vícekanálové detekce pro optické senzory s povrchovými plasmony a senzorovými element k provádění tohoto způsobu.

Česká republika, 2003

č.: 291728

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882