Laboratoř Státního etalonu času a frekvence: Spolupráce

Mezinárodní spolupráce

 • Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV) Vídeň
 • EURAMET, e.V.
 • Mezinárodní úřad pro míry a váhy (BIPM)

Akademie věd ČR

 • Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. 
 • Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i, Geodetická observatoř Pecný

Univerzity a vysoké školy

 • ČVUT FEL, Katedra měření, Katedra radioelektroniky
 • ČVUT FJFI, Katedra fyzikální elektroniky

Výzkumné Instituce

 • CESNET, z.s.p.o
 • Česká metrologická společnost
 • České kalibrační sdružení
 • Český institut pro akreditaci, o.p.s.
 • Český metrologický institut
 • Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Firmy

 • Dicom spol. s r. o.
 • Telefónica O2

Další

 • CITAF (Czech Infrastructure of Time and Frequency)

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882