Zaměření týmu

 

Naše mise: zkoumat a ovlivňovat biosystémy pomocí elektromagnetického pole na biomolekulární úrovni.

Naše vize: navrhnout nové elektromagnetické metody pro šetrné a účinnější bio-nanotechnologie a medicínu, abychom se přiblížili světu, kde elektromagnetické technologie mohou bezbolestně předcházet nemocem, detekovat je a léčit.

Náš přístup: pokročilé elektromagnetické koncepty, mikro/nanotechnologické nástroje a počítačové simulace.

 

Výpočetní modelování: elektromagnetické vlastnosti biologických systémů

Jak biologické systémy reagují na a generují elektromagnetické pole? Používáme molekulární i hrubozrnné modelování a simulace k směrování a interpretaci našich experimentů odpovídající na tuto otázku. V současné době se zaměřujeme na modelování účinků intenzivních elektrických pulzů na struktury cytoskeletu. Dále používáme klasickou molekulární dynamiku pro simulaci dielektrických vlastností biologické hmoty. Naše práce zahrnuje i modelování procesů, které vytvářejí endogenní biologické elektromagnetické pole v mikrovlnném a viditelném pásmu. Další informace naleznete ve vybraných článcích:

Elektromagnetické čipy: návrh a technologie 

Jaké nástroje používáme k ověření našich teorií a modelů? Vyvíjíme jedinečné radiofrekvenční/mikrovlnné čipy a planární struktury včetně mikrofluidiky pro ověření skrze experimenty. Čipy jsou navrženy pomocí moderních výpočetních nástrojů a jsou vyráběny pomocí technik mikro- a nanofabrikace. Naše čipy jsou navrženy tak, aby byly kompatibilní s pokročilými mikroskopickými systémy pro pozorování biomolekulárních struktur a buněk ve chvíli, kdy jsou vystaveny elektromagnetickému poli. Další informace naleznete ve vybraných článcích: 

Biofyzikální experimenty: elektromagnetické vlastnosti proteinů a buněk 

Teoretické modely a simulace ověřujeme skrze experimenty: v současné době se zaměřujeme na experimenty na nanostrukturách cytoskeletálních proteinů, konkrétně na mikrotubulech a s nimi souvisejících proteinech. Mikrotubuly jsou klíčové struktury nacházející se v každé buňce a umožňující dělení buněk a intracelulární transport. Naše současné projekty se zaměřují na měření elektromagnetických/dielektrických vlastností mikrotubulárních systémů a jejich řízení pomocí ultrakrátkých elektrických a elektromagnetických pulzů. Naše experimentální práce také zahrnuje měření a analýzu endogenního světla (luminiscence) buněk, v současné době pro monitorování oxidativních biologických vlivů elektromagnetického pole. Další informace naleznete ve vybraných článcích: 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882