Nano-optika: Laboratoře

 

Laboratoř Nano-optiky

Optická laboratoř pro vysoce citlivou mikroskopii.

 

Laboratoř nanoskopie

Mikroskop atomárních sil a korelativní zobrazování rastrovací sodou a optickým mikroskopem.

 

Biochemická laboratoř

Příprava chemických vzorků.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882