Vláknové lasery a nelineární optika: Grantové projekty

Současné projekty:

Vývoj optických součástek pro vláknové lasery a senzory pro budoucí aplikace ve střední infračervené oblasti

Období: 2023-09-01 - 2025-08-31

Překonání teplotních omezení thuliových vláknových laserů s vysokým výkonem

Období: 2023-01-01 - 2025-12-31

Nové skleněné materiály a jejich spektroskopie pro výkonové vláknové lasery na vlnových délkách za 2 mikrometry (Mobility Plus projekt)

Období: 2023-01-01 - 2021-12-31

Luminofory z transparentní keramiky s nízkou fononovou energií emitující v krátké a střední infračervené oblasti

Období: 2022-04-01 - 2024-12-31

Optická vlákna z transparentní keramiky pro lasery pracující v okolí 2.9 μm

Období: 2022-01-01 - 2024-12-31

Nová nanostrukturovaná optická vlákna pro vláknové lasery pracující na dvou vlnových délkách

Období: 2021-10-01 - 2024-09-31

Světlo ve službách společnosti (program Strategie AV21)

Období: od 2017

 

Vybrané předchozí projekty:

Optický vláknový zesilovač pro vlnové délky za pásmem L

Období: 2021-05-01 - 2023-05-31

Pokročilé funkcionality v subvlnových fotonických a plazmonických strukturách

Období: 2019-01-01 - 2021-12-31

Výzkum nových geometrií a uspořádání dvouplášťových aktivních vláken pro vláknové lasery s vysokým výkonem

Období: 2019-01-01 - 2021-12-31

Centrum elektronové a fotonové optiky

Období: 2019-01-01 - 2020-12-31

Koloidní difuzní zdroje pro technologii výkonových polovodičových součástek

Období: 2018-01-01 - 2019-12-31

Nová optická vlákna a jejich spektroskopie pro vláknové lasery pracující ve spektrální oblasti za 2 um

Období: 2017-01-01 - 2019-12-31

Syntéza, charakterizace a uzpůsobování vlastností luminiscenčních nanokompozitů

Období: 2017-01-01 - 2019-12-31

Braggovská vlákna pro přenos laserového záření ve spektrální oblasti 1900-2300 nm

Období: 2016-01-01 - 2018-12-31

Nové efekty a funkcionality v subvlnových vlnovodných fotonických strukturách

Období: 2016-01-01 - 2018-12-31

Samovolné rozmítání vlnové délky a související nestability vláknových laserů

Období: 2016-01-01 - 2018-12-31

Biomedicínská fotonická zařízení pro pokročilou lékařskou diagnostiku a terapii

Období: 2015-05-01 - 2018-12-31

Thuliové vláknové lasery pro průmyslové a medicínské aplikace

Období: 2015-01-01 - 2018-12-31

Nanočásticemi dopovaná optická vlákna z měkkých skel pro vláknové lasery

Období: 2016-01-01 - 2017-12-31

Evropská akce COST MP1401 Advanced fiber lasers

Období: 2015-10-16 - 2017-12-31

Příprava vláknových laserů s jádrem z transparentní keramiky a jejich využití k povrchové modifikaci materiálů

Období: 2016-01-01 - 2017-12-31

Difrakční optické prvky pro výkonové vláknové lasery

Období: 2014-01-01 - 2017-12-31

Vláknově optický pH metr pro mikroskopické biologické vzorky

Období: 2014-07-01 - 2017-06-31

Nové Ho -dopované nanomateriály na bázi křemenného skla pro výzkum vláknových laserů pracujících v oblasti 2 μm

Období: 2014-01-01 - 2016-12-31

Generování, přenos a využití záření ve střední infračervené oblasti

Období: 2014-04-01 – 2016-09-30

Nové thuliem dopované nanomateriály pro aktivní optická vlákna

Období: 2013-02-01 - 2015-12-31

Braggovská vlákna pro přenos vysokých energií laserů

Období: 2012-01-01 - 2015-12-31

Thuliem dopovaná optická vlákna pro vláknové lasery pro spektrální oblast v okolí 2 mikrometru

Období: 2012-07-01 - 2015-06-30

eyesafe2u - Vláknové optické součástky pro „eye-safe“ spektrální oblast v okolí 2 um

Období: 2012-04-17 - 2015-12-31

FOUVS – Fiber Optic UV detection

Období: 2013-01-01 - 2015-08-31

Široce laditelný zdroj signálu ve střední infračervené oblasti pro spektroskopii a metrologii

Období: 2012-01-01 - 2014-12-31

Chemické a biochemické senzory založené na funkcionalizovaných mikro- a nanostrukturovaných optických vlnovodech

Období: 2011-03-01 - 2014-12-31

Modelování, návrh a charakterizace mikostruktumích vláken pro optické senzory

Období: 2011-03-01 - 2014-11-30

FOGS - Fibre Optic Gas Sensing

Období: 2011-01-01 - 2014-12-31

COST - Novel and Reliable Optical Fibre Sensor Systems for Future Security and Safety Applications (OFSeSa)

Období: 2010-11-15 - 2014-11-14

Benefit 7 - Rozvoj výzkumného týmu BIO-OPT-XUV na FBMI ČVUT

Období: 2011-01-01 - 2014-06-30

Optický paketový přepínač

Období: 2011-01-01 - 2013-12-31

Koherentní a spektrální kombinování svazků pole thuliem dopovaných vláknových laserů a zesilovačů

Období: 2011-01-01 - 2013-12-31

Příprava a vlastnosti křemenných optických skel obsahujících nanočástice dopované prvky vzácných zemin a chromem

Období: 2010-01-01 - 2013-12-31

FILA - Kompaktní celovláknové lasery s pasivním Q-spínáním a vysokým výkonem

Období: 2010-03-05 - 2012-12-31

scan4surf
- Metrologie pro kontinuální monitorování laserových strukturovacích
systémů (projekt mezinárodní spolupráce evropského programu MNT-ERA-NET)

Období: 2010-03-05 - 2012-12-31

Analýza a optimalizace vlastností fotonických kovových nanostruktur pro informační technologie

Období: 2009-01-01 - 2012-10-05

Návrh, příprava a charakterizace nových typů optických mikrorezonátorů pro chemickou detekci

Období: 2009-01-01 - 2011-12-31

Součástky s mikrostrukturními optickými vlákny pro optické komunikace

Období: 2008-01-01 - 2011-12-31

Regulace morfogeneze rostlinných buněk a orgánů

Období: 2006-01-01 - 2011-12-31

Taperovaná optická vlákna pro lokální detekci fyzikálně-chemických veličin

Období: 2008-01-01 - 2010-12-31

Speciální mikrostrukturní optická vlákna se zvýšenou citlivostí pro chemickou a biochemickou detekci

Období: 2008-01-01 - 2010-12-31

Laditelné aktivní vláknové prvky založené na vláknových mřížkách s dlouhou periodou

Období: 2007-01-01 - 2009-12-31

Kvazijednomódová optická vlákna pro telekomunikace a distribuované vláknově optické senzory

Období: 2007-01-01 - 2009-12-31

Optická vlákna modifikovaná nanostrukturovanými fotokatalytickými vrstvami s vysokou aktivitou ve viditelné oblasti spektra

Období: 2008-01-01 - 2009-12-31

Kompaktní Yb:Cr celovláknový laser s pasivním Q-spínáním a vysokým výkonem

Období: 2008-01-01 - 2009-12-31

Komponenty pro opticky transparentní sítě s vysokou přenosovou rychlostí

Období: 2005-01-01 - 2009-12-31

Optická vlákna s nanostrukturovaným jádrem pro optické zesilování

Období: 2007-01-01 - 2009-12-31

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882