Zaměření laboratoře

Laboratoř zajišťuje provoz Státního etalonu času a frekvence, tj. vytváří fyzickou aproximaci jednotky času, sekundy, a realizuje národní časovou stupnici UTC(TP), která se podílí na vytváření světového koordinovaného času UTC ve spolupráci s Mezinárodním úřadem pro váhy a míry (BIPM). Laboratoř zajišťuje metrologickou návaznost na Státní etalon a poskytuje služby (kalibrace, expertní činnost) na nejvyšší metrologické úrovni v ČR pro potřeby průmyslu a dalších subjektů, např. kalibračních laboratoří.

 

         

 

         

 

Výzkum

Časový transfer prostřednictvím satelitních navigačních systémů

Výzkum je zaměřen na velmi přesná měření a porovnání času a frekvence prostřednictvím satelitních navigačních systémů GPS, GLONASS, Galileo nebo SBAS (EGNOS, GAGAN). Výsledky tohoto výzkumu byly uplatněny při společném vývoji měřicích aparatur pro porovnávání časových stupnic ve spolupráci s Dicom spol. s r. o. Tyto aparatury jsou v současnosti hojně využívány v řadě národních metrologických institutů a předních světových laboratoří času a frekvence. Uplatnily se rovněž při nezávislém ověření časové linky v projektu OPERA (měření rychlosti neutrin) nebo při synchronizaci stanic pro „laser ranging“ ve středisku vesmírných letů Goddard v rámci projektu NASA Lunar Reconnaisance Orbitter.

Časový transfer pomocí optických vláken a plně optických sítí

Výzkum se soustředí na metody porovnávání a distribuce časových stupnic a frekvence kvantových etalonů pomocí optických vláken nebo s využitím plně optických sítí. Plně optický transfer je zajímavou alternativou k časovému transferu prostřednictvím satelitních navigačních systémů. Lze jím dosáhnout přesnosti porovnání srovnatelné i vyšší než při použití GPS. V současnosti tímto způsobem provádíme dlouhodobé porovnání národních časových stupnic ČR a Rakouska prostřednictvím propojení optických sítí CESNET a ACONET.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882