Patenty

2024

  • H. Robert, M. Piliarik: „Thermo-optical spatial light modulator“, japonský patent číslo JP 7469465. 

2021

  • V. Sandoghdar, M. Piliarik, K. König, Způsob a zařízení pro detekci částic, jako jsou biologické makromolekuly nebo nanočástice, japonský patent č. 2018-512247, 2021. 

2020

  • H. Robert, M. Piliarik: „Termooptický prostorový modulátor světla“. Patent č. 308572, 2020. 

2012

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882