Vláknové lasery a nelineární optika: Pracovníci

FILANO tým

 

Dr. Ing. Pavel Honzátko vedoucí vědeckého týmu
+420 266 773 431
Dr. Ing. Ivan Kašík zástupce vedoucího týmu; vedoucí vědecký pracovník
+420 220 922 391
doc. Ing. Pavel Peterka, Ph.D. zástupce vedoucího týmu; vedoucí vědecký pracovník peterka@ufe.cz +420 266 773 404
Ing. Vlastimil Matějec, CSc. vedoucí vědecký pracovník
+420 266 773 511
prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc. vedoucí vědecký pracovník
+420 266 773 409
RNDr. Vladimír Kuzmiak, CSc. vedoucí vědecký pracovník
+420 266 773 445
Ing. Jan Aubrecht, Ph.D. vědecký pracovník aubrecht@ufe.cz +420 266 773 527
Ing. Martin Grábner, Ph.D. vědecký pracovník grabner@ufe.cz +420 266 773 409
Ing. Jan Mrázek, Ph.D.
vědecký pracovník mrazek@ufe.cz +420 266 773 559
Ing. Ondřej Podrazký, Ph.D. vědecký pracovník
+420 220 922 391
Andreas Theodosiou, Ph.D. vědecký pracovník theodosiou@ufe.cz +420 266 773 527
Ing. Filip Todorov, Ph.D. vědecký pracovník todorov@ufe.cz +420 266 773 478
Andrei Borodkin, Ph.D. vědecký asistent borodkin@ufe.cz +420 266 773 505
Ing. Yauhen Baravets, Ph.D. postdoktorand baravets@ufe.cz +420 266 773 528
Ing. Ivo Bartoň, Ph.D. postdoktorand barton@ufe.cz +420 266 773 476
Ing. Michal Kamrádek, Ph.D. postdoktorand kamradek@ufe.cz +420 266 773 558
Ing. Petr Vařák, Ph.D. postdoktorand varak@ufe.cz +420 266 773 528
Ing. Jan Pokorný doktorand pokornyj@ufe.cz +420 266 773 528
Ing. Bára Švejkarová doktorand svejkarova@ufe.cz +420 266 773 528
Bc. Veronika Čírtková odborný pracovník cirtkova@ufe.cz +420 266 773 528
Bc. Ivan Hudák odborný pracovník hudak@ufe.cz +420 266 773 528
Ing. Ondřej Moravec, Ph.D. odborný pracovník moravec@ufe.cz +420 266 773 514
Mgr. Jana Proboštová odborný pracovník probostova@ufe.cz +420 220 922 391
Bc. Daniel Šedivý odborný pracovník sedivy@ufe.cz +420 266 773 528
Bc. Miroslav Šlechta odborný pracovník slechta@ufe.cz +420 266 773 527

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882