Nano-optika: Pracovníci

Výzkumný tým Nano-optika / Nano-optics Research Team

Mgr. Marek Piliarik, Ph.D. vedoucí vědeckého týmu piliarik@ufe.cz
+420 266 773 417
Mgr. Milan Vala, Ph.D. vědecký pracovník vala@ufe.cz +420 266 773 466
Łukasz Bujak, Ph.D. vědecký asistent bujak@ufe.cz +420 266 773 466
Hadrien Robert, Ph.D. postdoktorand robert@ufe.cz +420 266 773 490
Ing. Kristýna Holanová doktorand holanova@ufe.cz +420 266 773 490
Ing. David Palounek doktorand palounek@ufe.cz +420 266 773 490
Ing. Lucie Rejchrtová laborantka rejchrtova@ufe.cz +420 266 773 490
Kateřina Jiříková technik jirikova@ufe.cz +420 266 773 490
Vítězslav Lužný Otevřená věda    

  

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882