Laboratoř Státního etalonu času a frekvence: Pracovníci

 

Ing. Alexander Kuna, Ph.D. vedoucí vědeckého týmu
+420 266 773 426
Ing. Petr Pánek, CSc. vědecký pracovník
+420 266 773 442
Ing. Blanka Čemusová odborný pracovník
+420 266 773 442

 

 

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882