Novinky

Pavel Peterka (ÚFE) hovoří na úvodním setkání k projektu LasApp programu Jan Amos Komenský 18. ledna 2024
ÚFE je hlavním koordinátorem projektu LasApp: Průlomové laserové technologie pro chytrou výrobu, vesmírné a biotechnologické aplikace, který uspěl ve výzvě Špičkový výzkum Operačního programu Jan Amos Komenský. 18. ledna jsme uspořádali úvodní setkání s partnery projektu.
Úspěšný start roku 2024: spouštíme 6 nových projektů, 4 z nich získaly podporu ve výzvě Špičkový výzkum a 2 v programu TREND (ilustrační foto)
V tomto roce zahajujeme 4 nové projekty podpořené z výzvy Špičkový výzkum Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) a 2 aplikované projekty z programu TREND. Jsme hlavním koordinátorem projektu LasApp (OP JAK), v ostatních jsme partnerem.
Návštěva předsedy Vědecké rady AV ČR Pavla Barana v ÚFE
Pavel Baran, předseda Vědecké rady Akademie věd České republiky, zavítal v pátek 5. ledna na naše pracoviště. Navštívil laboratoře státního etalonu času, optických biosenzorů, vláknových laserů a další.
Jan Pokorný se stal vítězem soutěže o nejlepší diplomovou práci Cena Crytur
Jan Pokorný z výzkumného týmu Vláknové lasery a nelineární optika se stal vítězem jubilejního 10. ročníku soutěže o nejlepší diplomovou práci Cena Crytur, a to společně se svým školitelem Pavlem Peterkou.
Uspořádali jsme charitativní sbírku pro potřebné
Zaměstnanci ÚFE se zapojili do charitativní sbírky určené dětem a dospělým z azylového domu v Horních Počernicích. Věnovali dětské oblečení, obuv a dalších potřeby pro děti a dospělé.
Michak Kamrádek pořádal seminář v rámci mobilitního projektu DAAD
Michal Kamrádek pořádal 13. prosince seminář v rámci mobilitního projektu mezi výzkumným týmem ÚFE Vláknové lasery a nelineární optika a Leibniz institutem IPHT v Jeně v Durynsku. Seminář se konal v hlavní budově ÚFE v Kobylisích.
Strategie AV21
Na Ústavu fotoniky a elektroniky se 8. prosince konal 4. ročník semináře Ochrana kritických infrastruktur pomocí laserových technologií, který byl organizován v rámci Strategie AV21.
Laboratoř nanotechnologií pro přípravu tenkých vrstev mj. rotačním nanášením (foto ÚFE)
Konsorcium osmi partnerů z akademické a výzkumné sféry, mezi kterými je tak ÚFE, získalo finanční podporu z programu OP JAK Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na projekt AMULET. Projekt uspěl ve výzvě Špičkový výzkum. Bude se zabývat materiálovou genetikou.
Dny otevřených dveří ÚFE 2022
Poznejte vědecký výzkum zblízka! Navštivte nás během Dnů otevřených dveří ve čtvrtek a pátek 9. - 10. listopadu. Neváhejte a rezervujte si včas termín vaší exkurze na dod.ufe.cz, kapacita je omezena.
Radiopřijímač Big Ben od S. M. Djaďkova na výstavě Nová vlast Československo (foto: Jana Plavec, AVČR)
Výstava Akademie věd "Nová vlast Československo" přibližuje práci a osudy devatenácti osobností, které emigrovaly z Ruské říše počátkem dvacátých let 20. století. Výstava potrvá do 12. listopadu 2023.

Stránky

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882