Příprava a charakterizace nanomateriálů: Grantové projekty

Současné projekty:

Modifikace a výzkum optoelektronických vlastností tenkých vrstev ZnO a nanostruktur pro fotovoltaické aplikace

Období: 2021-01-01 - 2022-12-31

Studium mechanizmů transportu náboje přechodu grafen-polovodič

Období: 2020-01-01 - 2022-12-31

Příprava a charakterizace amorfních materiálů pro aplikace v infračervené oblasti

Období: 2020-03-01 - 2021-12-31

Nanostrukturované heteropřechody pro chemirezistory

Období: 2019-01-01 - 2021-12-31

Skla propouštějící infračervené záření na bázi oxidů těžkých kovů

Období: 2019-01-01 - 2021-12-31

 

Vybrané předchozí projekty:

Růstové mechanismy jednodimenzionálních polovodičových struktur na paternovaných substrátech

Období: 2017-01-01 - 2019-12-31 

Studium optoelektronických vlastností hybridních heterostruktur

Období: 2017-01-01 - 2019-12-31

Mechanizmus transportu náboje Schottkyho kontakty na jednodimenzionálních nanostrukturách ZnO

Období: 2015-01-01 - 2017-12-31

Elektroforetická depozice nanostrukturovaných vrstev ZnO a jejich využití při detekci nebezpečných plynů

Období: 2014-01-01 - 2016-04-30

Elektroforetická depozice časově proměnným elektrickým polem pro výzkum nových fyzikálních vlastností nanostrukturních materiálů

Období: 2012-01-01 - 2015-06-30

Speciální skla na bázi oxidů těžkých kovů

Období: 2012-01-01 - 2014-12-31

Heterostruktury a nanostruktury polovodičů III-V pro nové elektronické a fotonické aplikace

Období: 2012-01-01 - 2013-12-31

Úloha rozhraní při přípravě Schottkyho bariér vysoké kvality na polovodičích III-V

Období: 2012-01-01 - 2013-11-30

Balistická elektronová emisní mikroskopie a spektroskopie kvantových InAs teček připravených různými technologiemi

Období: 2011 - 2013

Skutterudite supermřížky pro termoelektrické aplikace

Období: 2010-01-01 - 2012-12-31

Výzkum kovových nanočástic elektroforeticky deponovaných na polovodičové sloučeniny III-V-N

Období: 2010-01-01 - 2012-12-31

Nanostruktury řízených rozměrů

Období: 2008-01-01 - 2010-12-31

Pomalá iontově-vyvolaná kanetická elektronová emise z kovů a polovodičů

Období: 2010-01-01 - 2012-12-31

Kompenzace neizoperiodičnosti v heteropřechodech na mikro a nanoporézních polovodičích A3B5 a depozice kovů a polovodičů do mikropórů

Období: 2010-01-01 - 2012-12-31

Kovové nanovrstvy pro polovodičové čidlo a detekční sktruktury

Období: 2009-01-01 - 2011-12-31

Úloha přechodových kovů a prvků vzácných zemin v přípravě materiálů na bázi InP pro detektory záření

Období: 2009-01-01 - 2011-12-31

Zkoumání využití jodidu olova pro rentgenové detekce (bilaterální projekt s DFG Německo)

Období: 2008-01-01 - 2010-12-31

Speciální skelné materiály pro fotonické aplikace

Období: 2008-01-01 - 2010-12-31

Micro-Faraday array detektor s vysokým dynamickým rozsahem pro multikolekční izotopický SIMS

Období: 2007-01-01 - 2010-12-31

Epitaxní vrstvy InP připravené z taveniny obsahující prvky vzácných zemin: růst, charakterizace a aplikace v detektorech záření

Období: 2008-01-01 - 2010-12-31

Pravidelné disperzní fotonové součásti pro kontrolu spektrálních, prostorových a časových charakteristik laserové diody záření - "Brightlight"

Období: 2007-01-01 - 2009-12-31

Characterization of Low Defect Density Native Gallium Nitride Materials

Období: 2007-12-31 - 2009-12-31

Ternární skutterudity pro termoelektrické aplikace: od objemových vzorků k tenkým vrstvám

Období: 2007-01-01 - 2009-12-31

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882