Bioelektrodynamika: Spolupráce

Mezinárodní spolupráce

  • University of Alberta, Edmonton, Canada, http://www.physics.ualberta.ca/ (tematická spolupráce v oblasti bioelektrodynamiky)
  • Sapienza University of Rome, Rome, Italy (spolupráce v oblasti simulací molekulární dynamiky)
  • University of South Florida, St. Petersburg, USA (modelování dynamických systémů)
  • University of Campinas, Campinas, Brazil (spolupráce v oblasti biologické autoluminescence)
  • University of Chicago, USA, http://tianlab.uchicago.edu (spolupráce v bioelektronických rozhraních)
  • Ustav Merania, Slovenská Akadémia Vied (impedance biomateriálů, analýza dat)

Akademie věd ČR

Univerzity a vysoké školy

  • České vysoké učení technické v Praze; Katedra elektromagnetického pole, Katedra Mikroelektroniky, Katedra teorie obvodů, http://www.fel.cvut.cz/ (společné projekty, vedení studentských prací)
  • Univerzita Palackého v Olomouci; Katedra biofyziky, http://biofyzika.upol.cz/cs/ (společný projekt GA ČR)
  • Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra chemické fyziky a optiky (bakalářské, magisterské a doktorské diplomové práce)

Firmy

  • SmartBrain Ltd. (spolupráce na identifikaci perspektivních aplikací výsledků výzkumu)

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882