Bioelektrodynamika: Spolupráce

Mezinárodní spolupráce

 • University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland, Switzerland, http://www.supsi.ch (společný projekt molekulárních simulací)
 • University of Alberta, Edmonton, Canada, http://www.physics.ualberta.ca/ (tematická spolupráce v oblasti bioelektrodynamiky)
 • University of Campinas, Campinas, Brazil (spolupráce v oblasti bioritmů klíčení semen)
 • University of Basel, Basel, Switzerland, http://botanik.unibas.ch/ (spolupráce v oblasti optické biokomunikace)
 • University Hospital Zurich, Zurich, Switzerland (tematická spolupráce v oblasti bioelektrodynamiky)
 • Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Poland, http://www.biofizyka.amp.edu.pl/  (společný projekt vědecké mobility)
 • Leiden University, Leiden, The Netherlands, http://analyticalbiosciences.leidenuniv.nl/ (spolupráce v oblasti ultra-slabé emise fotonů z buněčných kultur)
 • University of Chicago, USA, tianlab.uchicago.edu (silicon bioelectronic interfaces)

Akademie věd ČR

Univerzity a vysoké školy

 • České vysoké učení technické v Praze; Katedra elektromagnetického pole, Katedra Mikroelektroniky, Katedra teorie obvodů, http://www.fel.cvut.cz/ (společné projekty, vedení studentských prací)
 • Univerzita Palackého v Olomouci; Katedra biofyziky, http://biofyzika.upol.cz/cs/ (společný projekt GA ČR)
 • Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra chemické fyziky a optiky (bakalářské, magisterské a doktorské diplomové práce)

Firmy

 • SmartBrain Ltd. (spolupráce na identifikaci perspektivních aplikací výsledků výzkumu)

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882