Vláknové lasery a nelineární optika: Laboratoře

 

Laboratoř vlnovodných komponent

Charakterizace integrovaně optických součástek, zápis vláknových mřížek s dlouhou periodou.

 

Laboratoř optických vláken

Příprava optických vláken (MCVD příprava preforem, tažení, základní charakterizace). Detašované pracoviště v Suchdole (Praha 6 - Lysolaje).

 

Laboratoř nelineární vláknové optiky

Charakterizace optických vláken dopovaných prvky vzácných zemin pro vláknové zesilovače a lasery.

 

Laboratoř fluorescenční spektrometrie

Detekce počtu fotonů, měření životnosti. Laboratoř se nachází na detašovaném pracovišti v Suchdole, je součástí Laboratoře optických vláken.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882