Struktura

Schéma

Vedení

Prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.

Pozice:
Ředitel
Telefon:
+420 266 773 404
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc.

Pozice:
Zástupce ředitele pro vědecké otázky
Telefon:
+420 266 773 409
Fax:
+420 284 680 222

Dr. Ing. Pavel Honzátko

Pozice:
Zástupce ředitele pro organizačně-správní otázky
Telefon:
+420 266 773 431
Fax:
+420 284 680 222

Ing. Karel Chadt

Pozice:
Zástupce ředitele pro technické otázky
Telefon:
+420 266 773 545
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Rada ústavu

Prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.

Pozice:
Předseda
Telefon:
+420 266 773 404
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Dr. Ing. Pavel Honzátko

Pozice:
Místopředseda
Telefon:
+420 266 773 431
Fax:
+420 284 680 222

Dr. Ing. Ivan Kašík

Pozice:
Tajemník
Telefon:
+420 220 922 391
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc.

Pozice:
Člen
Telefon:
+420 266 773 409
Fax:
+420 284 680 222

Mgr. Marek Piliarik, Ph.D.

Pozice:
Člen
Telefon:
+420 266 773 417
Fax:
+420 284 680 222

Prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc.

Pozice:
Člen

Doc. Ing. Ivan Richter, Dr.

Pozice:
Člen

Prof. RNDr. ŠPANĚL Patrik, Dr. rer. nat.

Pozice:
Člen

Dozorčí rada

Prof. Ing. Josef Lazar, Dr. (AR AV ČR)

Pozice:
Předseda
Telefon:
+420 541 514 253

Ing. Pavel Peterka, Ph.D. (ÚFE AV ČR)

Pozice:
Místopředseda
Telefon:
+420 266 773 527
Fax:
+420 284 680 222

doc. Ing. Zdeněk Chára, CSc. (ÚH AV ČR)

Pozice:
Člen
Telefon:
+420 233 323 748

Prof. Ing. Václav Kubeček, DrSc. (FJFI ČVUT)

Pozice:
Člen
Telefon:
+420 221 912 245

E-mail: kubecek@troja.fjfi.cvut.cz

JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D. (AR AV ČR)

Pozice:
Člen
Telefon:
+420 221 990 718

Ing. Filip Todorov, Ph.D. (ÚFE AV ČR)

Pozice:
Tajemník
Telefon:
+420 266 773 527

Sekretariát ředitele

Ing. Dita Březinová

Pozice:
Asistentka ředitele
Telefon:
+420 266 773 404
Fax:
+420 284 680 222

Mgr. Petra Palečková

Pozice:
PR koordinátor
Telefon:
+420 266 773 429
Fax:
+420 284 680 222

Bc. Hana Beranová

Pozice:
Asistentka výzkumných týmů
Telefon:
+420 266 773 443
Fax:
+420 284 680 222

Mgr. Magda Stockettová

Pozice:
Asistentka zástupce ředitele a vedoucího výzkumného týmu
Telefon:
+420 266 773 507
Fax:
+420 284 680 222

Michaela Vanková

Pozice:
Asistentka vedoucího výzkumného týmu
Telefon:
+420 266 773 408
Fax:
+420 284 680 222

Ekonomické oddělení

Ing. Libuše Kartašová

Pozice:
Vedoucí oddělení
Telefon:
+420 266 773 434
Fax:
+420 284 680 222

Mgr. Naděžda Plášilová

Pozice:
Mzdová účetní
Telefon:
+420 266 773 541
Fax:
+420 284 686 143

Mgr. Olga Linhartová

Pozice:
Odborný obchodní referent
Telefon:
+420 266 773 561
Fax:
+420 284 680 222

Mgr. Vladimíra Sedláková

Pozice:
Odborný obchodní referent
Telefon:
+420 266 773 484
Fax:
+420 284 680 222

Hana Rosyvková

Pozice:
Finanční účetní
Telefon:
+420 266 773 420
Fax:
+420 284 680 222

Ing. Jana Petrlová

Pozice:
Personalistka
Telefon:
+420 266 773 542
Fax:
+420 284 680 222

Oddělení služeb a zásobování

Jaroslav Fory

Pozice:
Vedoucí oddělení
Telefon:
+420 266 773 402
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Ing. Ivana Měšťáková

Pozice:
Odborný pracovník
Telefon:
+420 266 773 446
Fax:
+420 284 680 222

Jana Hamáčková

Pozice:
Recepční
Telefon:
+420 266 773 400
Fax:
+420 284 680 222

Pavel Hoffmann

Pozice:
Zásobovač
Telefon:
+420 266 773 544
Fax:
+420 284 680 222

Vlasta Kuvšinovová

Position:
Provozní pracovník
Telefon:
+420 266 773 457

Jana Mazáčová

Pozice:
Provozní pracovník
Telefon:
+420 266 773 400

Irena Tobiášová

Pozice:
Provozní pracovník
Telefon:
+420 266 773 400

Václav Böhm

Pozice:
Provozní pracovník
Telefon:
+420 266 773 464
E-mail:

Eduard Kadlečík

Pozice:
Provozní pracovník
Telefon:
+420 266 773 521

Marie Šubrtová

Pozice:
Provozní pracovník
Telefon:
+420 266 773 457

Dagmar Marková

Pozice:
Provozní pracovník

Bohdan Beran

Pozice:
Provozní elektrikář
 

Aleš Markvart

Pozice:
Stavební údržbář budov
 

Středisko vědeckých informací

Mgr. Petr Vacek

Pozice:
Vedoucí střediska, knihovník
Telefon:
+420 266 773 413
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Oddělení informačních technologií

Ing. Tomáš Koukal

Pozice:
Administrátor
Telefon:
+420 266 773 432 
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Ing. Michal Čermák

Pozice:
Administrátor
Telefon:
+420 266 773 424
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Mechanická dílna

Ladislav Kramoliš

Pozice:
Vedoucí dílny, seřizovač
Telefon:
+420 266 773 470

Marek Chvostek

Pozice:
nástrojař
Telefon:
+420 266 773 470

Michal Turek

Pozice:
Dělník - nástrojař
Telefon:
+420 266 773 418
E-mail:

Optické biosenzory

Prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.

Pozice:
Vedoucí vědeckého týmu
Telefon:
+420 266 773 404
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Ing. Jiří Kaňka, CSc.

Pozice:
Vedoucí vědecký pracovník
Telefon:
+420 266 773 526
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Dr. Nicholas Scott Lynn

Pozice:
Vědecký pracovník
Telefon:
+420 266 773 453
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

RNDr. Tomáš Špringer, Ph.D.

Pozice:
Postdoktorand
Telefon:
+420 266 773 562
Fax:
+420 284 680 222

RNDr. Markéta Bocková

Pozice:
Doktorand
Telefon:
+420 266 773 430
Fax:
+420 284 680 222

Ing. Karel Chadt

Pozice:
Odborný pracovník
Telefon:
+420 266 773 545
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Ing. Petra Lebrušková

Pozice:
Odborný pracovník
Telefon:
+420 266 773 477
Fax:
+420 284 680 222

Ing. Jiří Slabý

Pozice:
Doktorand
Telefon:
+420 266 773 407
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Mgr. Ivo Tichý

Pozice:
Odborný pracovník
Telefon:
+420 266 773 562
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Ing. Erika Gedeonová

Pozice:
Doktorand
Telefon:
+420 266 773 430
Fax:
+420 284 680 222

Bc. Zdeněk Garčic

Pozice:
Odborný pracovník
Telefon:
+420 266 773 501
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Ing. Michaela Gráfová

Pozice:
Odborný pracovník
Telefon:
+420 266 773 515
Fax:
+420 284 680 222

Mgr. Petr Dvořák

Pozice:
Odborný pracovník
Telefon:
+420 266 773 477
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Bc. Jan Bukáček

Pozice:
Odborný pracovník
Telefon:
+420 266 773 501
Fax:
+420 284 680 222

Jiří Löffelmann

Pozice:
Technik
Telefon:
+420 266 773 512
Fax:
+420 284 680 222

Bc. Lucie Peštová

Pozice:
laborantka
Telefon:
+420 266 773 515
Fax:
+420 284 680 222

Vláknové lasery a nelineární optika

Dr. Ing. Pavel Honzátko

Pozice:
Vedoucí vědeckého týmu
Telefon:
+420 266 773 431
Fax:
+420 284 680 222

Dr. Ing. Ivan Kašík

Pozice:
Vedoucí vědecký pracovník
Telefon:
+420 220 922 391
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Ing. Vlastimil Matějec, CSc.

Pozice:
Vedoucí vědecký pracovník
Telefon:
+420 266 773 511
Fax:
+420 284 680 222

Ing. Pavel Peterka, Ph.D.

Pozice:
Vedoucí vědecký pracovník
Telefon:
+420 266 773 527
Fax:
+420 284 680 222

Prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc.

Pozice:
Vedoucí vědecký pracovník
Telefon:
+420 266 773 409
Fax:
+420 284 680 222

RNDr. Vladimír Kuzmiak, CSc.

Pozice:
Vedoucí vědecký pracovník
Telefon:
+420 266 773 445
Fax:
+420 284 680 222

Ing. Martin Grábner, Ph.D.

Pozice:
Vědecký pracovník
Telefon:
+420 266 773 478
Fax:
+420 284 680 222

Ing. Jan Mrázek, Ph.D.

Pozice:
Vědecký pracovník
Telefon:
+420 266 773 559
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Ing. Ondřej Podrazký, Ph.D.

Pozice:
Vědecký pracovník
Telefon:
+420 220 922 391
Fax:
+420 284 680 222

Ing. Filip Todorov, Ph.D.

Pozice:
Vědecký pracovník
Telefon:
+420 266 773 527
Fax:
+420 284 680 222

Ing. Jan Aubrecht, Ph.D.

Pozice:
Postdoktorand
Telefon:
+420 266 773 527
Fax:
+420 284 680 222

Andrei Borodkin, Ph.D.

Pozice:
Postdoktorand
Telefon:
+420 266 773 505
Fax:
+420 284 680 222

Ali A. Jasim, Ph.D.

Pozice:
Postdoktorand
Telefon:
+420 266 773 558
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Nithyanandan Kanagaraj, Ph.D.

Pozice:
Postdoktorand
Telefon:
+420 266 773 478
Fax:
+420 284 680 222

Ing. Ivo Bartoň

Pozice:
Doktorand
Telefon:
+420 266 773 476
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Ing. Yauhen Baravets

Pozice:
Doktorand
Telefon:
+420 266 773 528
Fax:
+420 284 680 222

Ing. Jakub Cajzl

Pozice:
Doktorand
Telefon:
+420 266 773 528
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Ing. Michal Kamrádek

Pozice:
Doktorand
Telefon:
+420 266 773 558
Fax:
+420 284 680 222

Ing. Petr Vařák

Pozice:
Doktorand
Telefon:
+420 266 773 528
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Ing. Ondřej Moravec, Ph.D.

Pozice:
Odborný pracovník
Telefon:
+420 266 773 514
Fax:
+420 284 680 222

Ing. Soňa Vytykáčová

Pozice:
Odborný pracovník
Telefon:
+420 220 922 391
Fax:
+420 284 680 222

Bc. Helena Hesková

Pozice:
Laborantka
Telefon:
+420 220 922 391
Fax:
+420 284 680 222

Denisa Plášilová

Pozice:
Technik
Telefon:
+420 266 773 558
Fax:
+420 284 680 222

Pavel Zitta

Pozice:
Technik
Telefon:
+420 266 773 558
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Příprava a charakterizace nanomateriálů

Ing. Jan Grym, Ph.D

Pozice:
Vedoucí výzkumného týmu
Telefon:
+420 266 773 428
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Mgr. Roman Yatskiv (Jackiv), Ph.D.

Pozice:
Vědecký pracovník
Telefon:
+420 266 773 423
Fax:
+420 284 680 222

Stanislav Tiagulskyi, Ph.D.

Pozice:
Postdoktorand
Telefon:
+420 266 773 423
Fax:
+420 284 680 222

Ing. Jan Vaniš, Ph.D.

Pozice:
Vědecký asistent
Tlefon:
+420 266 773 491
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Ing. Ondřej Černohorský, Ph.D.

Pozice:
Postdoktorand
Telefon:
+420 266 773 439
Fax:
+420 284 680 222

Mgr. Šárka Kučerová

Pozice:
Doktorand
Telefon:
+420 266 773 520
Fax:
+420 284 680 222

Mgr. Hana Faitová

Pozice:
Doktorand
Telefon:
+420 266 773 520
Fax:
+420 284 680 222

Ing. Nikola Bašinová

Pozice:
Odborný pracovník
Telefon:
+420 266 773 520
Fax:
+420 284 680 222

Ing. Marie Hamplová

Pozice:
Odborný pracovník
Telefon:
+420 266 773 520
Fax:
+420 284 680 222

Bc. Michal Vozár

Pouice:
Technik
Telefon:
+420 266 773 520
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Bioelektrodynamika

Ing. Michal Cifra, Ph.D.

Pozice:
Vedoucí vědeckého týmu
Telefon:
+420 266 773 454
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Ing. Daniel Havelka, Ph.D.

Pozice:
Vědecký pracovník
Telefon:
+420 266 773 535
Fax:
+420 284 680 222

Dr. Djamel Eddine Chafai 

Pozice:
Postdoktorand
Telefon:
+420 266 773 535
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Ing. Michaela Poplová

Pozice:
Doktorand
Telefon:
+420 266 773 444
Fax:
+420 284 680 222

Mgr. Petra Vahalová

Pozice:
Doktorand
Telefon:
+420 266 773 435
Fax:
+420 284 680 222

Ing. Jiří Průša 

Pozice:
Doktorand
Telefon:
+420 266 773 435
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Nano-Optika

Mgr. Marek Piliarik, Ph.D.

Pozice:
Vedoucí výzkumného týmu
Telefon:
+420 266 773 417
Fax:
+420 284 680 222

Łukasz Bujak, Ph.D.

Pozice:
Postdoktodand
Telefon:
+420 266 773 466
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Hadrien Robert, Ph.D.

Pozice:
Postdoktodand
Telefon:
+420 266 773 490
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Antonio García Marín, Ph.D.

Pozice:
Postdoktorand
Telefon:
+420 266 773 490
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Mgr. Milan Vala, Ph.D.

Pozice:
Postdoktorand
Telefon:
+420 266 773 466
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Ing. Kristýna Holanová

Pozice:
Doktorand
Telefon:
+420 266 773 490
Fax:
+420 284 680 222

Martin Čičala

Pozice:
Technik
Telefon:
+420 266 773 490
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Dominika Jurdová

Pozice:
Technik
Telefon:
+420 266 773 490
Fax:
+420 284 680 222

Laboratoř Státního etalonu času a frekvence

Ing. Alexander Kuna, Ph.D.

Pozice:
Vedoucí laboratoře
Telefon:
+420 266 773 426
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Ing. Petr Pánek, CSc.

Pozice:
Vědecký pracovník
Telefon:
+420 266 773 442
Fax:
+420 284 680 222
E-mail:

Ing. Blanka Čemusová

Pozice:
Odborný pracovník
Telefon:
+420 266 773 442
Fax:
+420 284 680 222

Emeritní pracovníci

veškeré kontakty naleznete zde


ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882