• Optické měření pH mikroskopických vzorků
  • V laboratoři Nano-optiky sledujeme detaily biologických vzorků na úrovni jednotlivých molekul.
  • Laboratoř zajišťuje provoz Státního etalonu času a frekvence a realizuje národní časovou stupnici UTC(TP), která se podílí na vytváření světového koordinovaného času UTC.
  • Vláknové lasery mohou dosáhnout lepší účinnosti absorpce čerpání při nestandardním navíjení aktivního vlákna.
  • Vysoce citlivé měření endogenní luminiscence organizmů umožňuje neinvazivní monitorování oxidativního stresu.
  • Optické biosenzory se mohou využívat například při lékařské diagnostice, kontrole jakosti potravin, nebo monitorování životního prostředí.

Aktuality

První laserová operace oka v Československu
Uplynulo 60 let od první laserové operace oka v Československu, která proběhla pod vedením MUDr. Jana Johna v budově našeho ústavu v roce 1964.
HiLASE Centre Dolní Břežany
Nový projekt LasApp byl představen na mezinárodním workshopu Laser Innovative Technologies, který uspořádal Český optický klastr 5. - 6. června v Dolních Břežanech (Centrum HiLASE a ELI Beamlines).
Prof. Jiří Homola
Shromáždění výzkumných pracovníků ÚFE navrhlo prof. Jiřího Homolu na post kandidáta pro volbu předsedy Akademie věd ČR pro funkční období 2025-2029.
Vysoká účinnost i kvalita. Projekt LasApp podpoří nejmodernější vláknové a tenkodiskové lasery a jejich využití
Efektivně podpořit lasery, a tím i technologický rozvoj Česka chce projekt LasApp. Propojuje excelentní výzkumná centra AV ČR, Univerzity Karlovy a dalších institucí a zaměří se na nejmodernější vláknové a tenkodiskové lasery, které se uplatňují např. ve strojírenství, medicíně a obranných systémech. Více v tiskové zprávě.
Pozvánka na Veletrh vědy 2024
Zveme Vás na stánek ÚFE na Veletrh vědy, kde Vám představíme nanosvět v pohybu a krásu optických vláken. Přichystali jsme pro Vás také soutěž o den v laboratoři. Nenechte si ujít největší vědeckou událost v ČR! Přijďte 30. května - 1. června do PVA Letňany. Vstup je zdarma.
Na ÚFE přednášela prof. Andrews z University of California
Na půdě kobyliského pracoviště dnes měla přednášku prof. Anne M. Andrews z University of California na téma personalizovaná medicína a prediktivní léčba. Po přednášce profesorka zavítala do laboratoří provádějících související výzkum.

Nastavte si ve svém počítači přesný čas automaticky podle našich atomových hodin.

V laboratoři Státního etalonu času a frekvence vytváříme přesný čas a realizujeme národní časovou stupnici UTC(TP).
Jak nastavit přesný čas?

00:00:00

Výzkum

Tým se zabývá výzkumem fotonických a plasmonických (nano)struktur a funkčních biomolekulárních souborů, vývojem optických měřících metod a systémů, studiem biomolekulárních interakcí a detekcí chemických a biologických látek v oblastech jako jsou lékařská diagnostika, kontrola jakosti potravin nebo monitorování životního prostředí.

Výzkum je zaměřen na výkonové lasery a jejich využití v materiálovém průmyslu, medicíně a nelineární optice.

Výzkumný tým se zaměřuje na studium elektronických a optických jevů na povrchu a rozhraní nanomateriálů vyvolané dopadem fotonů, iontů, elektronů a adsorbcí plynů za účelem jejich využití pro senzorické aplikace, jako zdrojů světelného záření a pro vylepšení nanodiagnostických schopností analytických metod.

Dlouhodobou misí týmu je vytvářet a vyvíjet nové elektrodynamické a elektronické metody k terapeutickému a diagnostickému využití v biotechnologii a medicíně. Pro naplňování mise vyvíjí výpočetní metody a pomocí nanotechnologií také experimentální nástroje k analýze aktivních i pasivních elektromagnetických vlastností biomateriálů od úrovně molekul až po úroveň tkáňovou.

Výzkum nového týmu Nano-optiky se zaměřuje na získávání nových poznatků o interakci světla s hmotou na nanoskopické úrovni pod hranicí difrakčního limitu světla a vývoji nových experimentálních metod k řešení aktuálních otázek v biologii, biofyzice a chemii.

Laboratoř Státního etalonu času a frekvence

Laboratoř zajišťuje provoz Státního etalonu času a frekvence. Laboratoř vytváří fyzickou aproximaci jednotky času, sekundy, a realizuje národní časovou stupnici UTC(TP).

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882