• Optické měření pH mikroskopických vzorků
  • V laboratoři Nano-optiky sledujeme detaily biologických vzorků na úrovni jednotlivých molekul.
  • Laboratoř zajišťuje provoz Státního etalonu času a frekvence a realizuje národní časovou stupnici UTC(TP), která se podílí na vytváření světového koordinovaného času UTC.
  • Vláknové lasery mohou dosáhnout lepší účinnosti absorpce čerpání při nestandardním navíjení aktivního vlákna.
  • Vysoce citlivé měření endogenní luminiscence organizmů umožňuje neinvazivní monitorování oxidativního stresu.
  • Optické biosenzory se mohou využívat například při lékařské diagnostice, kontrole jakosti potravin, nebo monitorování životního prostředí.

Aktuality

HiLASE Centre Dolní Břežany
Nový projekt LasApp byl představen na mezinárodním workshopu Laser Innovative Technologies, který uspořádal Český optický klastr 5. - 6. června v Dolních Břežanech (Centrum HiLASE a ELI Beamlines).
Prof. Jiří Homola
Shromáždění výzkumných pracovníků ÚFE navrhlo prof. Jiřího Homolu na post kandidáta pro volbu předsedy Akademie věd ČR pro funkční období 2025-2029.
Vysoká účinnost i kvalita. Projekt LasApp podpoří nejmodernější vláknové a tenkodiskové lasery a jejich využití
Efektivně podpořit lasery, a tím i technologický rozvoj Česka chce projekt LasApp. Propojuje excelentní výzkumná centra AV ČR, Univerzity Karlovy a dalších institucí a zaměří se na nejmodernější vláknové a tenkodiskové lasery, které se uplatňují např. ve strojírenství, medicíně a obranných systémech. Více v tiskové zprávě.
Pozvánka na Veletrh vědy 2024
Zveme Vás na stánek ÚFE na Veletrh vědy, kde Vám představíme nanosvět v pohybu a krásu optických vláken. Přichystali jsme pro Vás také soutěž o den v laboratoři. Nenechte si ujít největší vědeckou událost v ČR! Přijďte 30. května - 1. června do PVA Letňany. Vstup je zdarma.
Na ÚFE přednášela prof. Andrews z University of California
Na půdě kobyliského pracoviště dnes měla přednášku prof. Anne M. Andrews z University of California na téma personalizovaná medicína a prediktivní léčba. Po přednášce profesorka zavítala do laboratoří provádějících související výzkum.
ÚFE navštívila předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová (na snímku - zleva - ředitel ÚFE Pavel Peterka, místopředsedkyně Akademie věd Ilona Müllerová a předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová)
Sedm laboratoří v budově v Kobylisích si během své půldenní návštěvy prohlédla předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová. Vedení Akademie věd ocenilo špičkový výzkum podpořený prestižními projekty, a také rostoucí úspěšnou komercializaci některých výstupů výzkumu.

Nastavte si ve svém počítači přesný čas automaticky podle našich atomových hodin.

V laboratoři Státního etalonu času a frekvence vytváříme přesný čas a realizujeme národní časovou stupnici UTC(TP).
Jak nastavit přesný čas?

00:00:00

Výzkum

Tým se zabývá výzkumem fotonických a plasmonických (nano)struktur a funkčních biomolekulárních souborů, vývojem optických měřících metod a systémů, studiem biomolekulárních interakcí a detekcí chemických a biologických látek v oblastech jako jsou lékařská diagnostika, kontrola jakosti potravin nebo monitorování životního prostředí.

Výzkum je zaměřen na výkonové lasery a jejich využití v materiálovém průmyslu, medicíně a nelineární optice.

Výzkumný tým se zaměřuje na studium elektronických a optických jevů na povrchu a rozhraní nanomateriálů vyvolané dopadem fotonů, iontů, elektronů a adsorbcí plynů za účelem jejich využití pro senzorické aplikace, jako zdrojů světelného záření a pro vylepšení nanodiagnostických schopností analytických metod.

Dlouhodobou misí týmu je vytvářet a vyvíjet nové elektrodynamické a elektronické metody k terapeutickému a diagnostickému využití v biotechnologii a medicíně. Pro naplňování mise vyvíjí výpočetní metody a pomocí nanotechnologií také experimentální nástroje k analýze aktivních i pasivních elektromagnetických vlastností biomateriálů od úrovně molekul až po úroveň tkáňovou.

Výzkum nového týmu Nano-optiky se zaměřuje na získávání nových poznatků o interakci světla s hmotou na nanoskopické úrovni pod hranicí difrakčního limitu světla a vývoji nových experimentálních metod k řešení aktuálních otázek v biologii, biofyzice a chemii.

Laboratoř Státního etalonu času a frekvence

Laboratoř zajišťuje provoz Státního etalonu času a frekvence. Laboratoř vytváří fyzickou aproximaci jednotky času, sekundy, a realizuje národní časovou stupnici UTC(TP).

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882