• Věda stojí za Ukrajinou!
  • Optické měření pH mikroskopických vzorků
  • V laboratoři Nano-optiky sledujeme detaily biologických vzorků na úrovni jednotlivých molekul.
  • Laboratoř zajišťuje provoz Státního etalonu času a frekvence a realizuje národní časovou stupnici UTC(TP), která se podílí na vytváření světového koordinovaného času UTC.
  • Vláknové lasery mohou dosáhnout lepší účinnosti absorpce čerpání při nestandardním navíjení aktivního vlákna.
  • Vysoce citlivé měření endogenní luminiscence organizmů umožňuje neinvazivní monitorování oxidativního stresu.
  • Optické biosenzory se mohou využívat například při lékařské diagnostice, kontrole jakosti potravin, nebo monitorování životního prostředí.

Aktuality

Pavel Peterka (ÚFE) hovoří na úvodním setkání k projektu LasApp programu Jan Amos Komenský 18. ledna 2024
ÚFE je hlavním koordinátorem projektu LasApp: Průlomové laserové technologie pro chytrou výrobu, vesmírné a biotechnologické aplikace, který uspěl ve výzvě Špičkový výzkum Operačního programu Jan Amos Komenský. 18. ledna jsme uspořádali úvodní setkání s partnery projektu.
Úspěšný start roku 2024: spouštíme 6 nových projektů, 4 z nich získaly podporu ve výzvě Špičkový výzkum a 2 v programu TREND (ilustrační foto)
V tomto roce zahajujeme 4 nové projekty podpořené z výzvy Špičkový výzkum Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) a 2 aplikované projekty z programu TREND. Jsme hlavním koordinátorem projektu LasApp (OP JAK), v ostatních jsme partnerem.
Návštěva předsedy Vědecké rady AV ČR Pavla Barana v ÚFE
Pavel Baran, předseda Vědecké rady Akademie věd České republiky, zavítal v pátek 5. ledna na naše pracoviště. Navštívil laboratoře státního etalonu času, optických biosenzorů, vláknových laserů a další.
Jan Pokorný se stal vítězem soutěže o nejlepší diplomovou práci Cena Crytur
Jan Pokorný z výzkumného týmu Vláknové lasery a nelineární optika se stal vítězem jubilejního 10. ročníku soutěže o nejlepší diplomovou práci Cena Crytur, a to společně se svým školitelem Pavlem Peterkou.
Uspořádali jsme charitativní sbírku pro potřebné
Zaměstnanci ÚFE se zapojili do charitativní sbírky určené dětem a dospělým z azylového domu v Horních Počernicích. Věnovali dětské oblečení, obuv a dalších potřeby pro děti a dospělé.
Michak Kamrádek pořádal seminář v rámci mobilitního projektu DAAD
Michal Kamrádek pořádal 13. prosince seminář v rámci mobilitního projektu mezi výzkumným týmem ÚFE Vláknové lasery a nelineární optika a Leibniz institutem IPHT v Jeně v Durynsku. Seminář se konal v hlavní budově ÚFE v Kobylisích.

Nastavte si ve svém počítači přesný čas automaticky podle našich atomových hodin.

V laboratoři Státního etalonu času a frekvence vytváříme přesný čas a realizujeme národní časovou stupnici UTC(TP).
Jak nastavit přesný čas?

00:00:00

Výzkum

Tým se zabývá výzkumem fotonických a plasmonických (nano)struktur a funkčních biomolekulárních souborů, vývojem optických měřících metod a systémů, studiem biomolekulárních interakcí a detekcí chemických a biologických látek v oblastech jako jsou lékařská diagnostika, kontrola jakosti potravin nebo monitorování životního prostředí.

Výzkum je zaměřen na výkonové lasery a jejich využití v materiálovém průmyslu, medicíně a nelineární optice.

Výzkumný tým se zaměřuje na studium elektronických a optických jevů na povrchu a rozhraní nanomateriálů vyvolané dopadem fotonů, iontů, elektronů a adsorbcí plynů za účelem jejich využití pro senzorické aplikace, jako zdrojů světelného záření a pro vylepšení nanodiagnostických schopností analytických metod.

Dlouhodobou misí týmu je vytvářet a vyvíjet nové elektrodynamické a elektronické metody k terapeutickému a diagnostickému využití v biotechnologii a medicíně. Pro naplňování mise vyvíjí výpočetní metody a pomocí nanotechnologií také experimentální nástroje k analýze aktivních i pasivních elektromagnetických vlastností biomateriálů od úrovně molekul až po úroveň tkáňovou.

Výzkum nového týmu Nano-optiky se zaměřuje na získávání nových poznatků o interakci světla s hmotou na nanoskopické úrovni pod hranicí difrakčního limitu světla a vývoji nových experimentálních metod k řešení aktuálních otázek v biologii, biofyzice a chemii.

Laboratoř Státního etalonu času a frekvence

Laboratoř zajišťuje provoz Státního etalonu času a frekvence. Laboratoř vytváří fyzickou aproximaci jednotky času, sekundy, a realizuje národní časovou stupnici UTC(TP).

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882