• Věda stojí za Ukrajinou!
  • Optické měření pH mikroskopických vzorků
  • V laboratoři Nano-optiky sledujeme detaily biologických vzorků na úrovni jednotlivých molekul.
  • Laboratoř zajišťuje provoz Státního etalonu času a frekvence a realizuje národní časovou stupnici UTC(TP), která se podílí na vytváření světového koordinovaného času UTC.
  • Vláknové lasery mohou dosáhnout lepší účinnosti absorpce čerpání při nestandardním navíjení aktivního vlákna.
  • Vysoce citlivé měření endogenní luminiscence organizmů umožňuje neinvazivní monitorování oxidativního stresu.
  • Optické biosenzory se mohou využívat například při lékařské diagnostice, kontrole jakosti potravin, nebo monitorování životního prostředí.

Aktuality

Dny otevřených dveří ÚFE 2022
Poznejte vědecký výzkum zblízka! Navštivte nás během Dnů otevřených dveří ve čtvrtek a pátek 9. - 10. listopadu. Neváhejte a rezervujte si včas termín vaší exkurze na dod.ufe.cz, kapacita je omezena.
Nový americko-český projekt cílí na lékařskou diagnostiku budoucnosti
Grantová agentura České republiky společně s americkou National Science Foundation podpoří výzkumný projekt profesora Jiřího Homoly.
ÚFE na LASER World of Photonics 2023 v Mnichově
Ve dnech 27. - 30. června vystavujeme na předním světovém veletrhu pro fotonický průmysl LASER WORLD of PHOTONICS v Mnichově. Stavte se za námi na stánku Českého optického klastru (hala A2, stánek č. 249).
Michal Kamrádek se stal držitelem ceny Otto Wichterleho
Michal Kamrádek z výzkumného týmu Vláknové lasery a nelineární optika se zařadil mezi čtyřiadvacet výrazných mladých vědeckých talentů a získal Prémii Otto Wichterleho, prestižní ocenění Akademie věd ČR.
Springer Link Title Page
V prestižním nakladatelství Springer Nature právě vyšla knižní kapitola Optical Amplification autorů ÚFE a CESNET o optických zesilovačích, která je součástí titulu Handbook of Radio and Optical Networks Convergence.
Veletrh vědy 2022 (autor: Jana Plavec)
Poznejte nanosvět zblízka a odhalte kouzlo elektromagnetického záření na stánku ÚFE. Letošní Veletrh vědy proběhne 8. - 10. června v areálu výstaviště PVA EXPO Praha v Letňanech. Vstup je zdarma.

Nastavte si ve svém počítači přesný čas automaticky podle našich atomových hodin.

V laboratoři Státního etalonu času a frekvence vytváříme přesný čas a realizujeme národní časovou stupnici UTC(TP).
Jak nastavit přesný čas?

00:00:00

Výzkum

Tým se zabývá výzkumem fotonických a plasmonických (nano)struktur a funkčních biomolekulárních souborů, vývojem optických měřících metod a systémů, studiem biomolekulárních interakcí a detekcí chemických a biologických látek v oblastech jako jsou lékařská diagnostika, kontrola jakosti potravin nebo monitorování životního prostředí.

Výzkum je zaměřen na výkonové lasery a jejich využití v materiálovém průmyslu, medicíně a nelineární optice.

Výzkumný tým se zaměřuje na studium elektronických a optických jevů na povrchu a rozhraní nanomateriálů vyvolané dopadem fotonů, iontů, elektronů a adsorbcí plynů za účelem jejich využití pro senzorické aplikace, jako zdrojů světelného záření a pro vylepšení nanodiagnostických schopností analytických metod.

Dlouhodobou misí týmu je vytvářet a vyvíjet nové elektrodynamické a elektronické metody k terapeutickému a diagnostickému využití v biotechnologii a medicíně. Pro naplňování mise vyvíjí výpočetní metody a pomocí nanotechnologií také experimentální nástroje k analýze aktivních i pasivních elektromagnetických vlastností biomateriálů od úrovně molekul až po úroveň tkáňovou.

Výzkum nového týmu Nano-optiky se zaměřuje na získávání nových poznatků o interakci světla s hmotou na nanoskopické úrovni pod hranicí difrakčního limitu světla a vývoji nových experimentálních metod k řešení aktuálních otázek v biologii, biofyzice a chemii.

Laboratoř Státního etalonu času a frekvence

Laboratoř zajišťuje provoz Státního etalonu času a frekvence. Laboratoř vytváří fyzickou aproximaci jednotky času, sekundy, a realizuje národní časovou stupnici UTC(TP).

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882