• Věda stojí za Ukrajinou!
  • Optické měření pH mikroskopických vzorků
  • V laboratoři Nano-optiky sledujeme detaily biologických vzorků na úrovni jednotlivých molekul.
  • Laboratoř zajišťuje provoz Státního etalonu času a frekvence a realizuje národní časovou stupnici UTC(TP), která se podílí na vytváření světového koordinovaného času UTC.
  • Vláknové lasery mohou dosáhnout lepší účinnosti absorpce čerpání při nestandardním navíjení aktivního vlákna.
  • Vysoce citlivé měření endogenní luminiscence organizmů umožňuje neinvazivní monitorování oxidativního stresu.
  • Optické biosenzory se mohou využívat například při lékařské diagnostice, kontrole jakosti potravin, nebo monitorování životního prostředí.

Aktuality

Časopis Sklář a keramik č. 1-2/2023
V titulu Sklář a keramik, odborném časopise pro průmysl skla, keramiky a bižuterie, vyšel článek o pokrocích v oblasti optických vláken od kolektivu autorů z ÚFE.
Ondřej Schreiber (ÚFE) na SPIE Photonics West 2023
Doktorand Ondřej Schreiber získal druhé místo v prestižní studentské soutěži o nejlepší přednášku na sympoziu SPIE Photonics West v kalifornském San Francisku.
Postgraduální škola DIGS-BB a čtyři ústavy Akademie věd ČR odstartovali spolupráci na vzdělávání doktorandů
Drážďanská mezinárodní postgraduální škola pro biomedicínu a bioinženýrství (DIGS-BB) a čtyři ústavy Akademie věd ČR, mezi kterými je také ÚFE, zahájily novou spolupráci na vzdělávání doktorandů.
Ústav fotoniky a elektroniky navštívila ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová
Helena Langšádlová navštívila výzkumné laboratoře a diskutovala s mladými vědci.
Uspořádali jsme charitativní sbírku pro děti a pěstounské rodiny
Zaměstnanci ÚFE opět uspořádali charitativní sbírku potřeb pro děti i dospělé pro Odbor sociálních věcí a školství Městské části Praha 20-Horní Počernice.
Strategie AV21
Na Ústavu fotoniky a elektroniky se konal 3. ročník semináře Ochrana kritických infrastruktur pomocí laserových technologií, který byl organizován v rámci Strategie AV21.

Nastavte si ve svém počítači přesný čas automaticky podle našich atomových hodin.

V laboratoři Státního etalonu času a frekvence vytváříme přesný čas a realizujeme národní časovou stupnici UTC(TP).
Jak nastavit přesný čas?

00:00:00

Výzkum

Tým se zabývá výzkumem fotonických a plasmonických (nano)struktur a funkčních biomolekulárních souborů, vývojem optických měřících metod a systémů, studiem biomolekulárních interakcí a detekcí chemických a biologických látek v oblastech jako jsou lékařská diagnostika, kontrola jakosti potravin nebo monitorování životního prostředí.

Výzkum je zaměřen na výkonové lasery a jejich využití v materiálovém průmyslu, medicíně a nelineární optice.

Výzkumný tým se zaměřuje na studium elektronických a optických jevů na povrchu a rozhraní nanomateriálů vyvolané dopadem fotonů, iontů, elektronů a adsorbcí plynů za účelem jejich využití pro senzorické aplikace, jako zdrojů světelného záření a pro vylepšení nanodiagnostických schopností analytických metod.

Dlouhodobou misí týmu je vytvářet a vyvíjet nové elektrodynamické a elektronické metody k terapeutickému a diagnostickému využití v biotechnologii a medicíně. Pro naplňování mise vyvíjí výpočetní metody a pomocí nanotechnologií také experimentální nástroje k analýze aktivních i pasivních elektromagnetických vlastností biomateriálů od úrovně molekul až po úroveň tkáňovou.

Výzkum nového týmu Nano-optiky se zaměřuje na získávání nových poznatků o interakci světla s hmotou na nanoskopické úrovni pod hranicí difrakčního limitu světla a vývoji nových experimentálních metod k řešení aktuálních otázek v biologii, biofyzice a chemii.

Laboratoř Státního etalonu času a frekvence

Laboratoř zajišťuje provoz Státního etalonu času a frekvence. Laboratoř vytváří fyzickou aproximaci jednotky času, sekundy, a realizuje národní časovou stupnici UTC(TP).

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882