Optické biosenzory: Grantové projekty

Současné projekty:

Optická biosenzorická platforma pro současnou detekci a kvantifikaci exosomů a biomarkerů v nich obsažených

Období: 2023-10-01 - 2026-09-31

Národní ústav pro výzkum rakoviny (projekt EXCELES)

Období: 2022-06-01 - 2025-12-15

Multifunkční nanostruktury pro biosenzorickou detekci biomolekul se vztahem k onkohematologickým onemocněním

Období: 2022-01-01 - 2024-12-31

Nové biofotonické nástroje pro studium buněčných procesů

Období: 2020-01-01 - 2024-12-31

 

Vybrané předchozí projekty:

Plasmonické biosenzory pro studium biomolekulárních interakcí

Období: 2019-01-01 - 2022-06-30

Interakce intracelulárního amyloidu beta a diagnostika Alzheimerovy nemoci

Období: 2016-04-01 - 2019-12-31

ULTRAsensitive PLAsmonic devices for early CAncer Diagnosis (ULTRAPLACAD)

Období: 2015-05-01 - 2018-10-31

Nanobiofotonika pro medicínu budoucnosti (projekt excelence)

Období: 2012-01-01 - 2018-12-31

Regulační úseky nukleových kyselin – polymorfismus, dynamika a interakce

Období: 2015-01-01 - 2017-12-31

Zvýšení schopnosti ultra-rezistentních povrchů rozpoznávat biomolekuly v komplexních roztocích

Období: 2014-01-01 - 2016-12-31

Molekulární mechanizmy asociace nového typu transponáz s repetitivními palindromickými sekvencemi

Období: 2012-01-03 - 2014-12-31

Funkcionalizované nanostruktury pro optické biosenzory

Období: 2013-09-18 - 2014-09-17

Vznik a dynamika strukturních motivů nukleových kyselin podílejících se na regulaci genové exprese

Období: 2009-01-01 - 2013-12-31

Plasmonické nanostruktury a funkcionalizace pro nové optické afinitní biosenzory

Období: 2009-01-01 - 2012-10-31

Biosenzory s povrchovými plasmony a proteinové čipy pro lékařskou diagnostiku

Období: 2007-01-01 - 2011-12-31

Peptidy amyloidu β a mitochondriální enzyme 17β –hydrosteroidová dehydrogenáza typu 10, možnosti diagnostiky Alzheimerovy nemoci pomocí optických biosenzorů

Období: 2007-01-01 - 2009-12-31

Rychlý, mobilní a ekonomický biosensor pro detekci patogenů v mléce (PATHOMILK)

Období: 2006-09-01 - 2009-08-31

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882