Knihovna

V současnosti poskytuje knihovna informační služby především pracovníkům ústavu, ale je otevřena i okruhu dalších uživatelů, především však prostřednictvím meziknihovních výpůjčních a reprografických služeb. 

Vedle klasických informačních služeb poskytuje také služby založené na moderních informačních technologiích. Kromě tištěných zdrojů zpřístupňuje uživatelům odborné databáze, umožňuje on-line přístup k časopisům a ostatním informacím na Internetu, zajišťuje rešerše z odborných databází. Od r. 1985 zpracovává rovněž automatizovanou evidenci publikovaných prací pracovníků ústavu (ASEP).

Knižní fond SVI tvoří přibližně 17 tis. svazků knih a časopisů převážně v anglickém, ruském a českém jazyce. Zahrnuje fond předních zahraničních časopisů z oblasti elektroniky, optoelektroniky, fyziky pevných látek, radiotechniky a výpočetní techniky. Některé tituly jsou unikátní v České republice.

Knihovní řád


Otevírací doba:

Pro veřejnost: do odvolání uzavřeno


Kontakt:

knihovna@ufe.cz

+420 266 773 413


Pracovníci:

Mgr. Petr Vacek - Vedoucí, nákup, ASEP, elektronické zdroje.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882