Zaměření týmu

Výzkumný tým provádí výzkum zaměřený na výkonové vláknové lasery a jejich využití v materiálovém průmyslu, medicíně a nelineární optice. Studuje mechanismy kombinování laserových svazků, generování a zesilování pulzů, přenos světla a jeho interakci s materiály. V oblasti nelineární optiky je hlavní pozornost věnována využití výkonových vláknových laserů pro čerpání generátorů záření ve střední infračervené oblasti s využitím v laserové spektroskopii. Ve svých aktivitách navazujeme na dlouholeté zkušenosti v oblasti pokročilých optických komunikačních systémů.

Výkonové vláknové lasery

Výkonové lasery jsou používané v materiálovém průmyslu, medicíně a pro čerpání zdrojů záření ve střední infračervené oblasti. Náš výzkum je zaměřený na

  • lasery dopované ionty vzácných zemin (ytterbiem, erbiem thuliem, holmiem),
  • koherentní a spektrální kombinování svazků
  • vidově synchronizované a Q-klíčované vláknové lasery
  • komponenty pro výkonové vláknové lasery

Fotonika ve střední infračervené oblasti

Výzkum je zaměřen na široce laditelné generátory koherentního záření založené na generaci rozdílového kmitočtu v periodicky pólovaných krystalech KTP, KTA. Za zdroje fundamentálních kmitočtů slouží výkonové vláknové lasery. Dále je zaměřen na aplikace ve spektroskopii (lékařská diagnostika, monitorování ovzduší apod.) a metrologii (přenos měřicích metod z blízké infračervené oblasti do střední infračervené oblasti). Výzkum je doprovázen vývojem součástkové základny. Disponujeme technologií pro výrobu preforem a vláken, tváření optických vláken, periodické pólovaní krystalů, napařování tenkých vrstev, EBL, FIB-SIMS).

Speciální vlákna

Výzkum se soustředí na optická vlákna s nanočásticemi dopovanými ionty vzácných zemin dispergovanými v křemenných, silikátových a případně dalších matricích. Keramické nanočástice umožňují zvýšení účinnosti aktivních vláken díky nižší fononové energii a eliminací klastrování iontů vzácných zemin, které by jinak podporovalo nežádoucí nezářivé přechody. Pro distribuci světla ve střední infračervené oblasti jsou vyvíjena mikrostrukturní a Braggovská vlákna.


Vedoucí: Dr.Ing. Pavel Honzátko
Zástupce vedoucího: Ing. Pavel Peterka, Ph.D., Dr.Ing. Ivan Kašík

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882