Vláknové lasery a nelineární optika: Spolupráce

Mezinárodní spolupráce

 • National Reseach Council Canada, skupina Dr. Pavla Chebena
 • Univerzita v Malaze, Španělsko, skupina prof. I. Moliny-Fernándeze
  • společné publikace
   • D. Pereira-Martín, J. M. Luque-González, J. G. Wangüemert-Pérez, A. Hadij-ElHouati, Í. Molina-Fernández, P. Cheben, J H. Schmid, S. Wang, W. N. Ye, J. Čtyroký, and A Ortega-Moñux, "Complex spectral filters in silicon waveguides based on cladding-modulated Bragg gratings," Optics Express, Vol. 29, No. 11, pp. 15867-15881, 2021.
   • C. Pérez-Armenta, A. Ortega-Moñux, J. Čtyroký, P. Cheben, J. H. Schmid, R. Halir, et al. Narrowband Bragg filters based on subwavelength grating waveguides for silicon photonic sensing. Optics Express 2020 Vol. 28 Issue 25
   • P. Cheben, J. Čtyroký, J. H. Schmid, S. Wang, J. Lapointe, J. G. Wangüemert-Pérez, et al. Bragg filter bandwidth engineering in subwavelength grating metamaterial waveguides. Optics Letters 2019 Vol. 44 Issue 5 Pages 1043-1046
   • J. Čtyroký, J. G. Wangüemert-Pérez, P. Kwiecien, I. Richter, J. Litvik, J. H. Schmid, et al. Design of narrowband Bragg spectral filters in subwavelength grating metamaterial waveguides. Optics Express 2018 Vol. 26 Issue 1 Pages 179-194 
   • A. Ortega-Moñux, J. Čtyroký, P. Cheben, J. H. Schmid, S. Wang, Í. Molina-Fernández, et al. Disorder effects in subwavelength grating metamaterial waveguides. Optics Express 2017 Vol. 29 Issue 11 Pages 12222-12236.
 • Ilie Murgulescu Institute of Physical Chemistry, Romanian Academy of Sciences Bukurešť, Rumunsko, http://www.icf.ro/ 
  • společné publikace
   • Barton, V. Matejec, J. Mrazek, L. Predoana, M. Zaharescu, Properties of silica and silica-titania layers fabricated from silica sols containing fumed silica, Optical Materials 77 (2018) 187-197
 • Ústav materiálového výskumu SAV, Ing. Viktor Puchý, PhD.http://www.imr.saske.sk/ 
  • společný projekt Příprava vláknových laserů s jádrem z transparentní keramiky a jejich využití k povrchové modifikaci materiálů
  • společné publikace
   • J. Mrázek, I. Kašík, L. Procházková, V. Čuba, V. Girman, V. Puchý, W. Blanc, P. Peterka, J. Aubrecht, J. Cajzl, O. Podrazký: „YAG Ceramic Nanocrystals Implementation into MCVD Technology of Active Optical Fibers“, Applied sciences – Basel, pp. 833 (2018). Link
   • V. Puchý, F. Kováč, L. Falat, I. Petryshynets, R. Džunda, M. Fides, M. Podobová, J. Mrázek, Y. Baravets, P. Honzátko, S. Vytykáčová: „The effects of CO2 laser and thulium-doped fibre laser scribing on magnetic domains structure, coercivity, and nanohardness of Fe-3.2Si grain-oriented electrical steel sheets”, KOVOVE MATERIALY-METALLIC MATERIALS , Vol. 6, pp. 389-395  (2018). Link
 • Optoelectronics Research Centre,  University of Southampton, http://www.orc.soton.ac.uk/
  • projekt mezinárodní spolupráce AV ČR
  • společné publikace
   • J. Cajzl, P. Peterka, P. Honzátko, J. Mrázek, O. Podrazký, F. Todorov, P. Gladkov, J. K. Sahu, M. Nunez-Velazquez, P. Nekvindová, and I. Kašík, “Characterization of fluorescence lifetime of Tm-doped fibers with increased quantum conversion efficiency,” SPIE 9450:945017, 2015.
   • I.Kašík, J. Mrázek, O. Podrazký, P.Peterka, J. Cajzl, J. Aubrecht, J. Proboštová, J. K. Sahu, X. Feng, A. Dhar: "Re-doped special optical fibers" 15th Conference on Optical Fibers and Their Applications (OFTA), 2014, Bialystok, invited lecture
 • Laboratoire Physique de la Matière Condensée, Université Nice Sophia Antipolis, http://lpmc.unice.fr
  • společné projekty MŠMT
  • společné publikace
   • Peterka, Pavel ; Kašík, Ivan ; Dhar, Anirban ; Dussardier, B. ; Blanc, W. Thulium-doped silica fibers with enhanced 3H4 level lifetime: modelling the devices for 800-820 nm band. In Upendra, Singh N. (ed.). High-Power Lasers and Applications V. Proceedings of SPIE. Vol. 7843.
   • Peterka, Pavel ; Kašík, Ivan ; Dhar, Anirban ; Dussardier, B. ; Blanc, W. Theoretical modeling of fiber laser at 810 nm based on thulium-doped silica fibers with enhanced (3)H(4) level lifetime. Optics Express. 2011
   • Honzátko, Pavel ; Dhar, Anirban ; Kašík, Ivan ; Podrazký, Ondřej ; Matějec, Vlastimil ; Peterka, Pavel ; Blanc, W. ; Dussardier, B. Preparation and characterization of highly thulium- and alumina-doped optical fibers for single-frequency fiber lasers. In Photonics, Devices, and Systems V (Proceedings of SPIE Vol. 8306). Bellingham : SPIE, 2011
   • I. Kasik, A. Dhar, O. Podrazky, J. Mrazek, V. Matejec, P. Peterka, B. Dussardier, and V. Kubecek, "Special Optical Fibers Doped with Nanoparticles" [invited paper], in Proc. International Conference on Specialty Glass and Optical Fiber: Materials, Technology and Devices (ICGF-2011), 4-6 August, 2011, Kolkata, India.
 • Leibniz-Institut für Photonische Technologien, Jena http://www.ipht-jena.de/
  • společné projekty
   • COST
   • Teoretický a experimentální výzkum kónicky zúžených optických vláken pro senzorové aplikace
  • společné publikace
   • P. Peterka, P. Honzatko, M. Becker, F. Todorov, M. Pisarik, O. Podrazky, and I. Kasik, "Monolithic Tm-Doped Fiber Laser at 1951 nm With Deep-UV Femtosecond-Induced FBG Pair," IEEE Photonics Technology Letters, 25(16):1623-1625, 2013.
   • Martan, Tomáš ; Will, M. MINIATURIZED REMISSION SENSOR FOR CARBON DIOXIDE DETECTION. Journal of Physics: Conference Series. 2010
   • Will, M. ; Martan, Tomáš ; Brodersen, O. Silicon micro sensors as integrated readout platform for colorimetric and fluorescence based opto-chemical transducers. In Photonics, Devices, and Systems V (Proceedings of SPIE Vol. 8306). Bellingham : SPIE, 2011
   • Peterka, Pavel ; Honzátko, Pavel ; Becker, M. ; Todorov, Filip ; Písařík, M. ; Podrazký, Ondřej ; Kašík, Ivan. Monolithic tm-doped fiber laser at 1951 nm with deep-UV femtosecond-induced FBG pair. IEEE Photonics Technology Letters. 2013
 • Institute of Physical Chemistry Ilie Murgulescu, Romanian Academy - bilaterální spolupráce ASCR - ASR
 • Institute of Radio Physics and Electronics, National Academy of Sciences of Ukraine, http://www.ire.kharkov.ua/, tématická spolupráce v oblasti plazmoniky
  • společné publikace
 • Universite de Rennes
  • COST 540 Optická vlákna modifikovaná nanostrukturovanými fotokatalytickými vrstvami s vysokou aktivitou ve viditelné oblasti spektra
  • společné publikace
   • Krylova, G. ; Spanhel, L. ; Brioude, A. ; Soraya, A.G. ; Mrázek, Jan. Natural superhydrophilicity and photocatalytic properties of sol–gel derived ZnTiO3-ilmenite/r-TiO2 films. Physical Chemistry Chemical Physics. 2010
   • Mrázek, Jan ; Spanhel, L. ; Chadeyron, G. ; Matějec, Vlastimil. Evolution and Eu3+ Doping of Sol-Gel Derived Ternary ZnxTiyOz - Nanocrystals. Journal of Physical Chemistry C. 2010
   • Mrázek, Jan ; Spanhel, L. ; Surynek, M. ; Potel, M. ; Matějec, Vlastimil. Crystallization properties of RE-doped (RE = Eu, Er, Tm) Zn(2)TiO(4) prepared by the sol-gel method. Journal of Alloys and Compounds. 2011
 • Universite Blaise Pascal, Clermond-Ferrand
  • společné publikace
   • Mrázek, Jan ; Spanhel, L. ; Chadeyron, G. ; Matějec, Vlastimil. Evolution and Eu3+ Doping of Sol-Gel Derived Ternary ZnxTiyOz - Nanocrystals. Journal of Physical Chemistry C. 2010
 • Fraunhofer Institute for Production Technology, Aachen
 • University of Pecs
  • společné publikace
   • Szili, M. ; Kašík, Ivan ; Matějec, Vlastimil ; Nagy, G. ; Kovács, B. Poly(luminol) based sensor array for determination of dissolved chlorine in water. Sensors and Actuators B - Chemical. 2014
 • Central Glass and Ceramics Research Institute
  • společné publikace
   • Dhar, Anirban ; Kašík, Ivan ; Podrazký, Ondřej ; Matějec, Vlastimil. Fabrication and properties of Er-doped nanocrystalline phase-seperated optical fibers. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2013
   • Kašík, Ivan ; Podrazký, Ondřej ; Mrázek, Jan ; Cajzl, Jakub ; Aubrecht, Ivo ; Proboštová, Jana ; Peterka, Pavel ; Honzátko, Pavel ; Dhar, A. Erbium and Al2O3 nanocrystals-doped silica optical fibers. Polish Academy of Sciences. Bulletin. Technical Sciences. 2014
 • Technical University of Bialystok

Akademie věd ČR

 • Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
  • společný projekt Regulace morfogeneze rostlinných buněk a orgánů
  • společné publikace
   • Kašík, Ivan ; Mrázek, Jan ; Martan, Tomáš ; Pospíšilová, Marie ; Podrazký, Ondřej ; Matějec, Vlastimil ; Hoyerová, Klára ; Kamínek, Miroslav. Fiber-optic pH detection in small volumes of biosamples. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2010
   • Kašík, Ivan ; Podrazký, Ondřej ; Mrázek, Jan ; Martan, Tomáš ; Matějec, Vlastimil ; Hoyerová, Klára ; Kamínek, Miroslav. In vivo optical detection of pH in microscopic tissue samples of Arabidopsis thaliana. Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications. 2013
 • Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  • společný projekt Syntéza, charakterizace a uzpůsobování vlastností luminiscenčních nanokompozitů
  • společné publikace
   • J. Mrázek, I. Kašík, L. Procházková, V. Čuba, V. Girman, V. Puchý, W. Blanc, P. Peterka, J. Aubrecht, J. Cajzl, O. Podrazký: „YAG Ceramic Nanocrystals Implementation into MCVD Technology of Active Optical Fibers“, Applied sciences – Basel, pp. 833 (2018). Link
   • L. Procházková, V. Čuba, J. Mrázek, A. Beitlerová, V. Jará, M. Nikl, “Preparation of Zn(Cd)O: Ga-SiO2 composite scintillating materials“, Radiation Measurements 90 (2016) 59-63
   • R. M. Turtos, S. Gundacker, M. T. Lucchini, L. Procházková, V. Čuba, H. Burešová, J. Mrázek, M. Nikl, P. Lecoq, E. Auffray: „Timing performance of ZnO:Ga
    nanopowder composite scintillators“, Physical Status Solidi RRL 10 (2016) 843–847
   • Mrázek, Jan ; Nikl, Martin ; Kašík, Ivan ; Podrazký, Ondřej ; Aubrecht, Ivo ; Beitlerová, Alena. Nanoparticle-doped radioluminescent silica optical fibers. In Dorosz, Jan; Romaniuk, Ryszard S. (ed.). OPTICAL FIBERS AND THEIR APPLICATIONS 2014. Proceedings of SPIE. Vol. 9228.. Bellingham : SPIE, 2014
   • Mrázek, Jan ; Kašík, Ivan ; Procházková, L. ; Čuba, V. ; Aubrecht, Jan ; Cajzl, Jakub ; Podrazký, Ondřej ; Peterka, Pavel ; Nikl, Martin. Active optical fibers doped with ceramic nanocrystals. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2014
 • ÚPT Brno
  • společné publikace
   • Mrázek, Jan ; Surýnek, Martin ; Bakardjieva, Snejana ; Buršík, Jiří ; Kašík, Ivan. Synthesis and crystallization mechanism of europium-titanate Eu2Ti2O7. Journal of Crystal Growth. 2014
   • J. Mrázek, J. Buršík, A. Mráček, P. Chocholáčová, I. Kašík, V. Matějec: "Sol-gel preparation od Dy2Ti2O7 pyrochlore nanocrystals and thin films", Proc. Nanocon 2011, Brno, 2011

Univerzity a vysoké školy

 • FJFI ČVUT a FME VUT Brno
  • společné projekty GAČR (16-00329S, 1900062S)
  • společné publikace
   • Silicon waveguides with graphene: coupling of waveguide mode to surface plasmons. J. Ctyroky, J. Petracek, V. Kuzmiak, P. Kwiecien and I. Richter. Journal of Optics 2020 Vol. 22 Issue 9, 095801.
   • Čtyroký, J., Petráček, J., Kwiecien, P. et al. Graphene on an optical waveguide: comparison of simulation approaches. Opt Quant Electron 52, 149 (2020).
   • J. Čtyroký, J. G. Wangüemert-Pérez, P. Kwiecien, I. Richter, J. Litvik, J. H. Schmid, et al. Design of narrowband Bragg spectral filters in subwavelength grating metamaterial waveguides. Optics Express 2018 Vol. 26 Issue 1 Pages 179-194.
   • P. Kwiecien, I. Richter, V. Kuzmiak and J. Čtyroký. Nonreciprocal waveguiding structures for THz region based on InSb. Journal of the Optical Society of America A 2017 Vol. 34 Issue 6 Pages 892-903.
 • FJFI ČVUT
  • společné projekty
  • společné publikace
   • J. Mrázek, I. Kašík, L. Procházková, V. Čuba, V. Girman, V. Puchý, W. Blanc, P. Peterka, J. Aubrecht, J. Cajzl, O. Podrazký: „YAG Ceramic Nanocrystals Implementation into MCVD Technology of Active Optical Fibers“, Applied sciences – Basel, pp. 833 (2018). Link
   • M. Jelínek, V. Kubeček, H. Jelínková, V. Matějec, I. Kašík, O. Podrazký: „Experimental investigation of high power picosecond 1.06 um pulse propagation in Bragg fibers“, Nonlinear Optics and Applications (SPIE) 8772, 2013, p. 8772-1E
   • V. Matějec, O. Podrazký, I. Kašík, M. Frank, M. Jelínek, V. Kubeček: “Comparison of characteristics of Bragg fibers with silica and air cores“, Photonics, Devices and Systems VI (SPIE), 9450, 2015, p. 94500Y
   • M. Frank, M. Jelínek, V. Kubeček, I. Kašík, O. Podrazký, V. Matějec: “Air and silica core Bragg fibers for radiation delivery in the wavelength range 0.6-1.5 um“, Optical Fiber Technology 31 (2016) 36-41
   • M. Frank, M. Jelínek, V. Kubeček, O. Podrazký, I. Kašík, V. Matějec: „Delivery of 1.9um laser radiation using air-core Bragg fibers“, Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics (SPIE), 10142, 2016, 101421D-101421D-9.
   • J. Aubrecht, P. Peterka, P. Koška, P. Honzátko, M. Jelínek, M. Kamrádek, M. Frank, V. Kubeček, I. Kašík: “ Spontaneous laser-line sweeping in Ho-doped fiber laser“, Fiber Lasers XIV: Technology and Systems (SPIE), 10083, 2017, 100831V
   • M. Kamrádek, J. Aubrecht, P. Peterka, O. Podrazký, P. Honzátko, J. Cajzl, J. Mrázek, V. Kubeček and I. Kašík: "Spectral properties of thulium doped optical fibers for fiber lasers around 2 micrometers", Proc. SPIE 10232, Micro-structured and Specialty Optical Fibres V, 2017, 1023205
  • přednášky: Ing. Pavel Peterka, Ph.D., Prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc., Dr. Ing. Ivan Kašík
  • studenti: Ing. Martin Vaněk, Ing. Pavel Koška
  • společná akreditace
 • FEL ČVUT
  • společné projekty
  • společné publikace
   • Písařík, M. ; Peterka, Pavel ; Zvánovec, S. ; Baravets, Yauhen ; Todorov, Filip ; Kašík, Ivan ; Honzátko, Pavel. Fused fiber components for "eye-safe" spectral region around 2μm. Optical and Quantum Electronics. 2014
  • studenti: Tomáš Němeček, Pavel Škoda, Matěj Komanec, Aleš Kumpera
  • společná akreditace
 • VŠCHT 
  • společné projekty
  • společné publikace
   • P. Peterka, P. Honzátko, I. Kašík, J. Cajzl, O. Podrazký: „Thulium-doped optical fibers and components for fiber lasers in 2 μm spectral range“, Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics (SPIE), 9441, 2014, p. 94410B1-94410B6
   • J. Aubrecht, J. Cajzl, P. Peterka, P. Honzátko, O. Podrazký, F. Todorov I. Kašík: "Characterisation of double-clad thulium-doped fibers with increased quantum conversion efficiency", Micro-structured and Specialty Optical Fibres IV (SPIE), 9507, 2015, p. 95070P
   • I. Bartoň, V. Matějec, J. Mrázek, O. Podrazký, J. Matousek, „Preparation of Bragg mirrors on silica optical fibers and inner walls of silica capillaries by employing the sol-gel method, and titanium and silicon alkoxides“, Journal of Sol-gel Science and Technology 81 (2017) 867-879
   • J. Cajzl, O. Podrazký, J. Mrázek, J. Aubrecht, V. Matějec, P. Peterka, P. Nekvindová, I. Kašík: “The influence of nanostructured optical fiber core matrix on the optical properties of EDFA“, Optics and Optoelectronics (SPIE) 8775, 2013
   • J. Cajzl, P. Peterka, P. Honzátko, J. Mrázek, O. Podrazký, F. Todorov, P. Gladkov, J. K. Sahu, M. Nunez-Velazquez, P. Nekvindová, and I. Kašík, “Characterization of fluorescence lifetime of Tm-doped fibers with increased quantum conversion efficiency,” SPIE 9450:945017, 2015.
   • I. Kasik, J. Cajzl, O. Podrazky, J. Mrazek, J. Aubrecht, P. Peterka, P. Nekvindova, and V. Matejec, "Erbium-doped active optical fibers with nanostructured host matrix", In Proc. 23rd Int. Congress on Glass, Prague, 1-5 July 2013.
  • přednášky: Dr. Ing. Ivan Kašík
  • studenti: Ing. Jakub Cajzl, Ing. Ivo Bartoň
 • UTB Zlín
  • společné publikace
   • J. Mrázek, J. Buršík, A. Mráček, P. Chocholáčová, I. Kašík, V. Matějec: "Sol-gel preparation od Dy2Ti2O7 pyrochlore nanocrystals and thin films", Proc. Nanocon 2011, Brno, 2011
  • přednášky: Ing. Jan Mrázek, Ph.D.

Firmy

Další

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882