Optické biosenzory: Spolupráce

Mezinárodní spolupráce

 • University of Washington, Seattle, USA
 • Imperial College, Londýn, Velká Británie
 • AIT Austrian Institute of Technology, Vídeň, Rakousko
 • University of Oulu, oulu, Finsko
 • VTT Technical Research Centre of Finland, Oulu, Finsko
 • University of Catania, Catnia, Itálie

Akademie věd ČR

 • Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
 • Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
 • Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

Univerzity a vysoké školy

 • Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT

Výzkumné instituce

 • Ústav hematologie a krevní transfuze
 • Národní ústav duševního zdraví

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882