Optické biosenzory: Laboratoře

Holografická laboratoř

Příprava difraktivních mřížek a periodických nanostruktur metodou interferenční litografie.

 

Laboratoř charakterizace nanostruktur

Charakterizace nanostruktur, optických substrátů a tenkých vrstev, studium morfologie jejich povrchů a optických vlastností.

 

Spektroskopická laboratoř

Charakterizace vlastností chemických látek a povrchů pomocí metod UV-Vis absorpční, Ramanovské a IČ spektroskopie.

 

Laboratoř vývoje optických senzorůLaboratoř vývoje optických senzorů

Vývoj a testování nových typů optických senzorů.

 

Biochemické laboratoře s biosenzory s povrchovými plasmony

Laboratoře s biosensory s povrchovými plasmony pro měření biochemických vzorků.

 

Laboratoř pro charakterizaci povrchů

Laboratoř určená pro charakterizaci povrchů používaných převážně v biosensorech s povrchovými plasmony.

 

Biochemické laboratoře

Příprava vzorků zejména pro meření se sensory s povrchovými plasmony.

 

Laboratoř depozice tenkých vrstev

Depozice tenkých vrstev metodou napařování ve vakuu.

 

Laboratoř nanotechnologieLaboratoř nanotechnologie

Výroba nanostruktur elektronovou a iontovou litografií, charakterizace nanostruktur.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882