Zveřejňování rozpočtu a výhledu rozpočtu instituce

V souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti a zákonem č. 24/2017 Sb., kterým se mění zákon o veřejných výzkumných institucí, uveřejňuje Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. návrh rozpočtu na rozpočtový rok, návrh střednědobého výhledu rozpočtu, informace o schváleném rozpočtu na předchozí rozpočtový rok, schválený rozpočet na rozpočtový rok a schválený střednědobý výhled rozpočtu.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882