Otevřená věda, stáže

Stáže v rámci projektu Otevřená věda

Logo Otevřená věda

Projekt Otevřená věda Akademie věd České republiky se od roku 2005 soustředí na podporu zvyšování zájmu o vědu a výzkum. V rámci tohoto projektu Akademie věd každý rok podpoří na 100 studentských stáží a poskytuje tak nadaným středoškolským studentům z celé České republiky jedinečnou příležitost vyzkoušet si vědeckou činnost přímo na jednotlivých vědeckých pracovištích Akademie věd ČR. 

Roční stáž pro talentované studenty středních škol probíhá pod vedením lektorů z řad vědecko-výzkumných pracovníků ústavů Akademie věd ČR v časové dotaci min. 8 hodin/měsíc. Úspěšný absolvent získá certifikát. 

Bližší informace o nabídce stáží v rámci projektu Otevřená věda zde.

 

Stáže v ÚFE v roce 2019

1. Téma: (ID 3.086) Polovodičové nanostruktury pro elektroniku a fotoniku

Školitel: Ing. Jan Grym, Ph.D. (výzkumný tým Příprava a charakterizace nanomateriálů)

rozhovor Rozhovor se stážistou Janem Macháčkem  z Gymnázia Karla Sladkovského, Praha 

rozhovor Rozhovor se stážistou Petrem Hoškem z Gymnázia Christiana Dopplera, Praha

 

2. Téma: (ID 3.050) Optická mikroskopie za hranicí možného

Školitel: Mgr. Marek Piliarik, Ph.D. (výzkumný tým Nano-optika)

- stážista Vítězslav Lužný

- stážistka Anastázie Šáchová

 

Úspěchý našich stážistů

Student Josef Kučera, který se v roce 2018 se svou stáží na ÚFE zapojil do projektu Otevřená věda, uspěl na studentské vědecké konferenci a získal 2. místo v I. vědní oblasti. Josef absolvoval stáž ve výzkumném týmu Příprava a charakterizace nanomateriálů, jeho práci Elektrony a fotony v polovodičových nanostrukturách lektoroval vedoucí výzkumného týmu Ing. Jan Grym, Ph.D.

Podívejte se na video, které Josef o stáži natočil: 

 

Stáže pro studenty ze zahraničí

ÚFE dlouhodobě spolupracuje také se zahraničními vědeckými a vzdělávacími institucemi. V rámci mezinárodní spolupráce poskytuje možnost realizovat stáž také zahraničním studentům. 

rozhovorRozhovor s Giusy Finocchiaro, stážistkou z italské University of Catania (2019)

rozhovorRozhovor s Laurou Mangiardi, stážistkou z italské Sapienza University of Rome (2019) - připravujeme

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882