Pavel Peterka (ÚFE) hovoří na úvodním setkání k projektu LasApp programu Jan Amos Komenský 18. ledna 2024
ÚFE je hlavním koordinátorem projektu LasApp: Průlomové laserové technologie pro chytrou výrobu, vesmírné a biotechnologické aplikace, který uspěl ve výzvě Špičkový výzkum Operačního programu Jan Amos Komenský. 18. ledna jsme uspořádali úvodní setkání s partnery projektu.

ÚFE je hlavním koordinátorem projektu LasApp: Průlomové laserové technologie pro chytrou výrobu, vesmírné a biotechnologické aplikace, který uspěl v náročné konkurenci ve výzvě Špičkový výzkum Operačního programu Jan Amos Komenský, spolufinancovaného Evropskou unií. Projekt odstartoval 1. ledna 2024 a poběží do roku 2028. 18. ledna jsme uspořádali v hlavní budově ÚFE v Kobylisích úvodní setkání s partnery projektu.

 

Partneři projektu LasApp: 

Projekt LasApp primárně rozvíjí stávající state-of-the-art laserové technologie, pro které hledá zcela nové směry uplatnění s potenciálem průlomových řešení v mezinárodním měřítku. Výsledkem projektu budou excelentní vědecké výstupy včetně výstupů s aplikačním potenciálem. Projekt povede k internacionalizaci výzkumu laserových technologií, k rozvoji excelentních týmů a mezinárodní spolupráce. Významná bude široká spolupráce s dalšími pracovišti v ČR vytvořením distribuované infrastruktury pokrývající a koordinující výzkumné a vývojové aktivity v oblasti špičkových laserových technologií, a to jak ve výzkumu pokročilých laserových zdrojů záření, tak jejich potenciálního využití pro chytré zpracování a zušlechťování materiálů pro cirkulární ekonomiku, vesmírné a biomedicínské aplikace. Efektivita současných investic do infrastruktury tak bude navazovat na předchozí programová období. Projekt mj. zahrnuje pracoviště, která v letech 1962-1963 sestavila a zprovoznila první československé lasery a současně i nyní patří mezi vůdčí pracoviště v oboru laserových technologií u nás i v mezinárodním měřítku. V ÚFE se zaměříme na výzkum speciálních optických vláken pro vláknové lasery, a to nových typů aktivních vláken a vláken se vzduchovými otvory (hollow-core fibers) pro plynové lasery a pro přenos vysokých výkonů záření a jejich využití v nových typech vláknových laserů a v dalších aplikacích. 

 

Program úvodního setkání projektu LasApp 18. ledna 2024, v ÚFE Kobylisy, Chaberská 57

Úvodní část

 • 12:00 oběd v jídelně ÚFE 
 • 12:30-13:30 exkurze v laboratořích týmu Vláknové lasery a nelineární optika (pro zájemce)

 

Hlavní část

 • 13:30-14:00 registrace 
 • 14:00-14:15 Pavel Peterka: Představení projektu, jeho cílů a plánovaných výsledků
 • 14:15-14:25 Tomáš Mocek: Zkušenosti HiLASE z realizace velkých infrastrukturních projektů
 • 14:25-14:50 Lukáš Masopust a Václav Svoboda: Projektové a finanční řízení projektu LasApp
 • 14:50-15:05 Jan Aubrecht: Data management plan 
 • 15:05-15:30 přestávka na kávu
 • 15:30-15:45 Pavel Honzátko: Vláknové lasery (VZ1 Pokročilé vláknové laserové technologie a aplikace)
 • 15:45-16:00 Martin Smrž: Tenkodiskové lasery (VZ2 Aplikace laserů ve vesmíru)
 • 16:00-16:15 Zdena Palková: VZ3 Laserové aplikace v biotechnologiích
 • 16:15-16:30 Sunil Pathak & Jan Brajer: VZ4 Lasery pro chytrou výrobu
 • 16:30-16:35 Pavel Peterka: Závěrečné slovo 
 • 16:35-(18:00) diskuze, příležitost ke schůzkám pracovních týmů

Úvodní setkání k projektu LasApp 18. ledna 2024 Úvodní setkání k projektu LasApp 18. ledna 2024 Úvodní setkání k projektu LasApp 18. ledna 2024 Úvodní setkání k projektu LasApp 18. ledna 2024 Úvodní setkání k projektu LasApp 18. ledna 2024 Úvodní setkání k projektu LasApp 18. ledna 2024

 

Logo EU a MŠMT

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882