Biomedicínská fotonická zařízení pro pokročilou lékařskou diagnostiku a terapii

Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví

Řešitel: Ing. Pavel Peterka, Ph.D.

Členové: Ing. Ondřej Podrazký, Ph.D., Mgr. Jana Proboštová

Od: 2015-05-01

Do: 2018-12-31


Projekt zahrnuje vytvoření nového systému z optických vláken pro lokální monitorování, snímání a modifikaci substrátu. Materiál pro zavedení do živé tkáně (in-vivo experiment) bude navržen biologicky rozložitelný a biologicky kompatibilní. Tím se zabrání riziku spojenému s použitím konvenčního vlákna z křemenného skla. Pro základ výzkumu bude použita polymerní směs a polymerní sítě. Následně bude vyvinut materiál pro konstrukci optického vlákna a jeho spojení s laserovými zdroji a detektory. Povrch optických vláken bude vyvíjen s funkcionalizovanou citlivou vrstvou pro zavedení možnosti pro chemické analýzy in-vivo. Bezpečnost a biokompatibilita vyvinutého systému bude testována v preklinických podmínkách. Projekt kombinuje odborníky z různých oblastí výzkumu, jsou kompletně pokryty všechny fáze projektu.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882