Chemické a biochemické senzory založené na funkcionalizovaných mikro- a nanostrukturovaných optických vlnovodech

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Řešitel: Ing. Jiří Kaňka, CSc.

Od: 2011-03-01

Do: 2014-12-31


Projekt je realizován ve  spolupráci s Department of Chemical Engineering and Materials Science (Prof. Henry Du), Stevens Institute of Technology (Hoboken, N.J.), při výzkumu chemických a biochemických senzorů na bázi speciálních, zejména fotonických krystalových vláken . Vlákna jsou funkcionalizována zápisem mřížek s dlouhou periodou, specialními pokryvy nebo depozicí kovových plasmonických nanočástic.Řešení projektu těži ze synergistického efektu spojení excelence ÚFE v oblasti numerické analýzy a optimálního návrhu speciálních vláken a Stevens Institute of Technology v aplikacích mikro- a nanotechnologií pro funkcionalizaci senzorových vláken.

 

 

 

 

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882