Elektroforetická depozice časově proměnným elektrickým polem pro výzkum nových fyzikálních vlastností nanostrukturních materiálů

Poskytovatel: Akademie věd České republiky

Řešitel: RNDr. Jan Lorinčík, CSc.

Členi: Ing. Ondřej Černohorský; Ing. Jan Grym, Ph.D.; Ing. Jan Vaniš, Ph.D.; Mgr. Roman Yatskiv, Ph.D.; RNDr. Jiří Zavadil, CSc.; Ing. Karel Žďánský, CSc.

Od: 2012-01-01

Do: 2015-06-30


Předmětem tohoto projektu je podrobná studie elektroforetické depozice s časově proměnným elektrickým polem v koloidních roztocích se zaměřením na výzkum nových nanomateriálů z hlediska jejich fyzikálních a chemicko-fyzikálních vlastností a s výhledem senzorických aplikací. Projekt navazuje na dosažené výsledky výzkumu Schottkyho bariér s nanočásticemi katalytických kovů Pd a Pt nanasených elektroforeticky se stejnosměrným elektrickým polem na InP a GaN při detekci nízkých koncentrací vodíku. Cílem projektu je ve spolupráci s americkým partnerem prozkoumat možnosti zlepšení detekčních vlastností těchto nanostrukturovaných materiálů použitím střídavého elektrického pole a nepolárních koloidních roztoků.

 

 

 

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882