Evropská akce COST MP1401 Advanced fiber lasers

Poskytovatel: EU, MŠMT

Registrační číslo: MP1401, LD15122

Řešitel: Ing. Pavel Peterka, Ph.D.

Členi: Dr. Ing. Pavel Honzátko, Dr. Ing. Ivan Kašík, Ing. Ondřej Podrazký, Ph.D., Ing. Filip Todorov, Ph.D., Ing. Jan Mrázek, Ph.D., Ing. Pavel Koška, Ing. Jakub Cajzl

Od: 2015-10-16

Do: 2017-12-31


Vláknové lasery patří mezi nejmladší a nejrychleji se rozvíjející odvětví laserů. Jejich rychlý rozvoj začal až po roce 2000 a navazoval na znalosti získané při výzkumu a aplikacích erbiových vláknových zesilovačů v telekomunikacích. Projekt COST MP1401 je prvním evropskou akcí COST cílenou právě na vláknové lasery. Odborníci v základním materiálovém výzkumu, etablované výzkumné skupiny a výrobci laserů a součástek, jakož i koncoví uživatelé vláknových laserů zde mohou aktivně komunikovat, sdílet know-how a soustředit se na společné cíle. www.aflaser.eu

Tým ÚFE je aktivní zejména v mezinárodní spolupráci ve výzkumu nových materiálů pro optická vlákna dopovaná prvky vzácných zemin pro vláknové lasery (tým ÚFE je znám průkopnickými pracemi v oblasti metod dopování keramickými nanočásticemi), numerickém modelování pláštěm čerpaných vláknových zařízení a ve výzkumu pulzních vláknových laserů generujících záření ve spektrální oblasti v okolí 2 mikrometrů. V rámci projektu pořádáme mezinárodní školu Vláknových laserů a technologie optických vláken (viz web zde).
Mezinárodní spolupráci podporuje Evropská unie projektem COST MP1401 "Advanced fibre laser and coherent source as tools for society, manufacturing and lifescience" a MŠMT projektem COST CZ LD15122 "Nové materiály a komponenty pro pokročilé vláknové lasery" (COFILA).

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882